Han är Strängnäs hedersprost

Han har visat kämpartakter långt över pensionsålder. Så motiverar biskop Johan Dalman sitt val av Jarl Jergmar som hedersprost.
Men vad är egentligen en hedersprost och vem kan få den utmärkelsen?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

I samband med det stora präst- och diakonmötet i Örebro, den 7 september, överraskades Jarl Jergmar med att bli utnämnd som hedersprost av Strängnäs biskop Johan Dalman.

För att skynda undan regnet sprang 270 präster och diakoner in i ett litet bönehus i närheten av Riseberga klosterruin. För att få plats stod de tätt intill varandra och sjöng och upprepade sina vigningslöften. Biskop Johan Dalman tog till orda för att berätta att han valt att utnämna prästen Jarl Jergmar till hedersprost. Folk applåderade och jublade och Jarl Jergmar blev väldigt rörd över uppmärksamheten.

– Långt över pensionsålder har han funnits med som hjälppräst bland unga och gamla. Man kunde ju tro att man på äldre dar vill ta det lugnt, men Jarl Jergmar har kört ”all in” med bibelstudiegrupper, bröllop, vigslar, begravningar och gudstjänster. Han spelar även fotboll med konfirmanderna fast han är över 80 år. Han är hjälpsam och väldigt viktig för oss, berättar biskop­ Johan Dalman.

Jarl Jergmar prästvigdes 1960. Han har tidigare varit kyrkoherde i Svenska Olaus Petri församling i Helsingfors. År 2000 gick han i pension. När han flyttade tillbaka till Sverige valde han att hjälpa till och fortsätta arbeta i de lokala församlingarna.

Vad är en hedersprost?

– Det är en gammal hederstitel på någon person som biskopen särskilt vill hedra eller uppmärksamma, förklarar biskop Johan Dalman.

Av sedvana tilldelas titeln hedersprost (prost honoris causa) till präster för speciella insatser. Ofta handlar det om sådant som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Titeln innebär inget för yrkesutövandet utan är bara en ren hedersutmärkelse.

Annons
Skogsbränderna
Annons