Lasse Wennman ser till att hungriga i Gävle kan äta sig mätta

Han bad till Gud och fick ett bönesvar. En gång i tiden var han missbrukare – i dag jobbar Lasse Wennman heltid med Matakuten som mättar hungriga i Gävle.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

– Inte trodde jag att det skulle bli så här, säger Lasse. Och tillägger genast att när man ber om något får man också vara beredd på att få ett bönesvar; och att bönesvaret kan bli jättestort, som i hans fall.

Han bad om att kunna få mätta de hungriga. I dag driver Lasse­ Wennman, en gång i tiden missbrukare och arbetssökande, Matakuten i Gävle.

För det har han fått en rad utmärkelser: Årets Gävlebo 2015, Svensk miljöhjälte 2016. Han har debatterat med miljöministern i Almedalen och intervjuats i tidningar och tv. Och på Svenska Hjältar-galan fick han träffa kungen.

– Kungen tyckte att det skulle finnas en Matakuten i hela landet.  

I oktober ska han till Niagara Falls University i USA och före­läsa om hur man på ett framgångsrikt sätt förvandlar matsvinn till mathjälp.

I snart sex år har Lasse Wennman och hans team täppt till hål hos familjer där hushållspengarna inte räcker.

– Varje vardag åker vi ut till ett tiotal butiker och hämtar varor med kort datum, skador på förpackningar eller sådant som av en eller annan anledning inte går att sälja. Vi fördelar varorna i kassar och delar ut till mellan 70 och 100 personer per dag. Det är ett väldigt tryck.

Matakuten förmedlade under 2016 runt 150 ton matvaror från lokala företag till ortens behövande. Och att i stort sett alla sorters människor söker sig till mathjälpen. En grupp som växer är fattigpensionärerna. Hemtjänsten kommer därför och tar med sig matkassar till dem som inte orkar gå ut.

– Matakutens verksamhet har blivit en gemensam ange­lägenhet för hela Gävle. Svenska kyrkan ger oss lokal, det lokala bilföretaget ger oss bil. Kommunen, reklamföretaget och energibolaget hjälper till på var sitt håll och själv har jag blivit anställd av det lokala avfalls- och återvinningsbolaget.

Det var när han jobbade med soppluncher i en av Gävles kyrkor som det började. Det var då som han fick upp ögonen för dem som inte kom till soppköket.

– Det kom inte många barnfamiljer. När vi startade Matakuten blev barnfamiljerna den största gruppen. Vi mättar många hungriga ungar.

Fram till 1990-talet var Lasse själv en utslagen man.

– Jag hade en kärlek till droger och var klassad som ett hopplöst fall av polisen. Min atti­tyd var att det var samhället som behövde hjälp, inte jag.

Livet vände den 12 april 1991, hos församlingen Josuas rehab i Gamleby utanför Västervik. Gävlemissbrukaren Lasse fick komma dit efter att ha sett en annons i en kristen tidning.

–  Det stod: ”Vill du bli drogfri och leva ett kristet liv?” Jag var inte kristen för fem öre, men jag var trött. När jag sa till socialen att jag ville åka dit hjälpte kommunen mig omedelbart. Jag flögs dit.

Församlingen i Gamleby erbjöd ett tufft rehabiliteringsprogram. Lasse blev drogfri och kristen och stannade kvar i 16 år.

Två år efter avslutad behandling var han politiskt engagerad, med en ordinarie plats i kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Efter förebilden i Stockholm, Lugna gatan skapade han Lugna stan i Västervik, för att få bort stökiga ungdomar från gatan.

– Enligt en mätning som lokala McDonalds gjorde minskade våldet i stan med 85 procent under de åren, säger Lars stolt.

För elva år sedan återvände han till Gävle, men är fortfarande medlem i Josua i Gamleby.

– Jag åker dit så ofta jag kan och försöker leva som Hans Augustson,­ vår pastor, predikar. Vi ska inte bara ropa Halleluja, vi ska också göra Halleluja, säger den Svenske Hjälten Lars Wennman.

Annons
Annons