Nu firas 25 år med sinnesrogudstjänster

Per Westblom, pastor i Missionskyrkan i Sollentuna, har lett sinnesrogudstjänster under många år. Nu berättar han om varför man började fira gudstjänst på det sättet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Varför firar ni att sinnesrogudstjänten firar 25 år?

– Därför att sinnesrogudstjänsterna har betytt så mycket för så många. De har sin grund i 12-stegstraditionen, som från början riktade sig till alkoholister men som kommit att användas av flera grupper och som även kyrkor anknutit till.

Vem uppfann konceptet?

– Det var baptistpastorn Harry Månsus som var etisk rådgivare på ett behandlingshem som upptäckte att alkoholister och narkomaner som kom till kyrkan inte fann sig tillrätta i de vanliga gudstjänsterna som erbjöds.

Vad innehåller en sinnesrogudstjänst?

– Lite förenklat kan man säga att den består av delande, det vill säga personliga livsberättelser av någon eller några som jobbar med de tolv stegen, någon form av berättelse från evangelierna och som avslutning sinnesro-bönen.

Ser sinnesrogudstjänsterna ut likadant överallt?

– Nej, det kan vara lite olika beroende på vilket sammanhang det handlar om.

– I Svenska kyrkan är liturgin lite mera tydlig och i frikyrkliga sammanhang lite mera fri. Men grunden med delande, livsberättelse och sinnesrobön är densamma.

Så var, hur och när firar ni jubileet?

– Vi samlas söndag 17 september till en temaeftermiddag i Kyrkan vid Brommaplan i Stockholm där sinnesrogudstjänsterna först slog rot på riktigt. Det blir lite tillbakablickar, bland annat till den första sinnesrogudstjänsten på Betelseminariet 1992.

– Och sedan avslutar vi förstås med en rejäl sinnesrogudstjänst.

Fakta:

Annons
Annons