Salt nylanserar Skatten

En del förändringar i upplägget, en uppfräschning av planeringsverktyget och ett utökat stöd för barnledare gör att Salt – barn och unga i EFS – under hösten ny­lanserar sitt söndagsskolematerial Skatten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Målet är att ännu fler församlingar ska använda materialet och förstå vikten av att ha en bra verksamhet och och bibelundervisning för barn.

– Vi har märkt att vuxna behöver utrustas mer i sitt ledarskap. Därför kommer vi bland annat erbju­da en webbkurs för ledare, berättar Sofia Ödman, Skatten-inspiratör.

Skatten är ursprungligen ett norskt material som Salt introducerade i Sverige 2012. Det kan användas i alla former av barngrupper. Materialet sätter Bibelns berättelser i fokus, är teologiskt och pedagogiskt genomarbetat, är flexibelt och digitalt samt tar barnets tro på allvar.

– Barn kan också vara före­bilder i tro för vuxna och deras lärjungaskap är viktigt. Materialet är anpassat till att barn lär sig på många sätt. En del barn lär sig genom att lyssna, andra behöver röra på sig. Därför finns många olika typer av undervisnings­former, säger Sofia Ödman.

Annons
Annons