Till minne: Rune Nilsson

Barnpastor Rune Nilsson har den 13 augusti, efter en tids sjukdom, lämnat oss.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Rune Nilsson hade en tjänst som var helt unik. Han arbetade med barn hela livet, ja även långt efter det att han gick i pension. Han älskade barnen och barnen tyckte om honom.

Rune Nilsson föddes den 22 februari 1928 i Kimstad, Östergötlands län. Som 16-åring flyttade han in till Linköping och har sedan blivit staden trogen.

Rune kom till tro på Jesus Kristus, 15 år gammal, den 5 december 1943 och döptes strax efteråt, på nyårsafton i Sionkyrkan i Linköping. Rune upplevde tidigt Guds kallelse till att förkunna evangeliet. Han reste till bibelskolan i Stockholm 1950 och avskildes 1952 som äldste, 24 år gammal. En tjänst som varade livet ut.

Bland Sionförsamlingens ungdomar fann Rune sin Marianne. De gifte sig 1956 och fick 61 lyckliga år tillsammans. Det blev en familj där barnen Annika, Anneli och Ann-Britt fick en trygg uppväxt och även lärde känna Jesus. Rune och Marianne kom att arbeta tillsammans så gott som hela livet. De levde verkligen nära varandra!

År 1964 började han att arbeta i Sionförsamlingen som barnpastor. Han var anställd fram till 1993. En fantastisk 30-årsperiod. Rune älskade sin församling där han kände till så gott som varenda en av församlingens närmare 2 000 medlemmar.

Rune besökte de flesta förskolorna i Linköping. Han kom med sitt team och sina dockor för att lära barnen Bibelns budskap. När Sionförsamlingen fick överta Nya Slottet Bjärka-Säby ordnade Rune med tågutflykter för stadens många förskolor.

Verksamheten bland barnen blomstrade. Barnmusikalerna avlöste varandra. Pingstkyrkan fylldes av busslaster med skolklasser från de flesta skolorna i stan. Rune producerade på Radio Linköping barn- och skolprogrammen ”Club 95” och ”Vi i 4:an”. Församlingen hade på 1980-talet tre heltidsanställda barnpastorer.

Rune var också med och startade upp de många lägerveckorna ute på Bjärka-Säby. Oftast var det stora dopförrättningar efter varje läger. Rune undervisade om frälsning och dop. Inte så få blev också andedöpta på lägren.

Rune var den pastor i Sionförsamlingen som förrättade flest dop, vigslar och begravningar. En omtyckt och ofta anlitad pastor för alla åldrar. Han var en duktig förkunnare med en innerlig och själavårdande ton. Rune hade en enormt stor och imponerande kunskap om Bibeln. Rune besökte också många gamla och sjuka. Varje vecka ledde han sångstunder på olika äldreboenden och sjukhem.

Jag hade, som församlings­föreståndare, förmånen att få arbeta tillsammans med Rune under ett par decennier. Rune var den snällaste, gladaste och den mest positiva människa jag mött. Nu vilar han ut efter ett långt och fruktbärande liv. Rune Nilsson blev 89 år.

Anders Ekstedt, pastor

Foto: Privat
Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons