Till minne: Torsten Åhman

En av vårt lands främsta evangelister har gått ur tiden, nämligen Torsten Åhman.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Egentligen ville han inte bli pastor, men efter en gudsupplevelse i tonåren tändes en låga att förmedla evangeliet till människor i trons gränsland. Detta blev hans livsuppgift.

Då han i 20-årsåldern gjorde ”lumpen” i Skövde var han den givne förkunnaren då den kristna ”soldathemsgruppen” reste ut för att ha gudstjänster i omgivningen (bilden). Även på sitt kompani inspirerade han dem som hade en kristen tro och var också med om att föra sökande ”lumparkompisar” till Kristus. Den lågan brann hela livet!

Efter studier på Teologiska skolan i Lidingö så blev han ordinerad till Norrland. Med Dorotea som utgångspunkt for han med ett team ungdomar i en sliten Folkvagnsbuss för att dela evangeliet i skolor och kapell, på torg och under fladdrande tältdukar. Med kroppslig inlevelse, intellektuell skärpa och en stor portion humor fångade han sin åhörarskara. Visst var han en estra­dör, men för den skull inte teatralisk. Nej, äktheten och ärligheten sken igenom. Själv var han allergisk mot övertoner och falskhet i kristendomens namn. Han vågade också tydligt säga ifrån när han märkte att osunda företeelser ville få fotfäste i kristna led. Någon har beskrivit honom som en ”ärlighets­teolog”. Inte underligt då att han under sin pastorsgärning i Vårgårda blev hela bygdens pastor, eller att han som riksevan­gelist blev hela landets förkunnare och en eftertraktad talare vid konferenser och predikantsamlingar. Nu var det inte bara i de stora samlingarna som Torsten trivdes, utan i lika hög grad då han fick förmedla evangeliet till enskilda sökande människor. Boken ”Samtal i trons gränsland” är ett exempel på detta. Där bjuds vi in för att ”tjuvlyssna” på de många bordssamtal som Torsten hade med den nykristna journalisten Mats Bjurholm.

Det sista året fick Torsten av sjukdomsskäl avboka många predikoåtaganden. Däremot kunde han i tidningen Dagen ge regelbundna utläggningar av veckans predikotexter, ofta med nya oväntade infallsvinklar.

Ända till slutet brann han för Guds rikes sak. Den sista veckan var hans krafter tömda och han sov mycket, men när en kollega hälsade på och samtalet kom in på hur vi ska kunna lyfta fram evangeliet i vår tid, då hände något.­ Det var det som en turbo slog på hos Torsten. Ögonen lyste och han engagerades av ämnet. Tre dagar senare, lördagen den 9 september när solen gick upp, fick Torsten fridfullt flytta till det ljusets rike han trott på och levt för. Vi lyser frid över Torstens livsgärning och minne.

Stig Jirénius

Foto: Privat
Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons