Tove Sundlings fördomar mot kristna friskolor försvann

Hon var från början skeptisk till kristna friskolor. Nu jobbar Tove Sundling som biträdande rektor på en sådan skola.
– Mina fördomar försvann, säger hon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Det är full fart och Tove Sundling går undan i ett tomt klassrum för att kunna prata ostört med Dagens reporter.

Livet som biträdande rektor består i att fånga bollar, som hon uttrycker det. Kontakt med föräldrar, elever och personal. Om något gnisslar får hon rycka ut.

– Just nu står jag i ett omställningsskede och det är en komplex arbetssituation, säger hon.

Att hon skulle bli lärare utkristalliserade sig relativt tidigt. Efter att ha varit ungdomsledare i en kyrka fick hon en förkärlek för att jobba med tonåringar. Valet föll på tre yrken: pastor, socionom eller lärare. Det blev det sistnämnda. Som nu håller på att utvecklas till skolledare.

Är du rädd för att förlora kontakten med ditt ursprungliga yrke?

– Nej, det är jag inte. Vi har en ganska familjär stämning på skolan och nära till elever och kolleger. Jag tror inte att jag tappar bort det bara för att jag byter tjänst, säger hon.

Skolan hon pratar om är Källskolan i Kungsängen utanför Stockholm, som Dagen vid flera tillfällen skrivit om. Senast efter att skolans nya lokaler invigdes efter att de gamla brunnit ner. Skolans rektor Bo Nyberg är också ordförande för Kristna friskolerådet.

Och konfessionella friskolor väcker känslor, något Tove Sundling märkt av när hon nyligen påbörjade sin rektorsutbildning.

– Första dagen på utbildningen kom frågan upp i samtalet med andra rektorsstudenter. Skepsisen i samhället mot konfessionella friskolor tror jag till viss del hänger ihop med den allmänna skepsisen mot friskolor, som yttrar sig i politiska förslag om vinstbegränsning. Har friskolorna dessutom något med religion att göra betraktas de som lite ”farliga” i vårt samhälle, säger hon.

Tove Sundling menar att den kristna inriktningen på Källskolan inte i första hand märks genom de konfessionella inslagen, som till exempel bönen på morgonsamlingarna – även om den är viktig. Utan framför allt genom hur tron och de kristna värdena omsätts i praktiken.

Det var när hon kom i kontakt med denna verklighet på Källskolan, som hennes egen syn på kristna friskolor förändrades.

– Det finns ett bemötande och respekt för människan som är större här än på andra ställen. Om det blir konflikter mellan barnen försöker vi kontakta föräldrarna tidigt. Vi jobbar också mycket med attityder och bemötande, och försöker mota problem i ett tidigt skede, säger hon.

För något år sedan medverkade Tove Sundling i en andaktsbok och beskrev inför utgivningen hur bibelord liksom ”ploppar upp” i hennes medvetande. För hennes del har bibelorden ofta kommit att handla om att vara rotad.

– Bilder som återkommer inom mig är man som människa ska vara rotad i sin tro och ha sin källa hos Gud. Jag tänker mycket på det.

Vad tror du att det beror på?

– Jag är pastorsdotter och har flyttat flera gånger. Kanske har det gett mig ett särskilt behov av att känna att jag är rotad någonstans.

– Man kan vara rotad på en viss plats, men det känns också bra att tänka att man har rötterna i Gud. Då spelar inte platsen man bor på så stor roll. Det är en av förmånerna i att ha en gudstro.

Tove Sundling

Aktuell: Fyller 45 år den 2 oktober.

Bor: I Kungsängen utanför Stockholm.

Familj: Maken Per, två söner och en dotter.

Fritidsintressen: Umgås med familjen, lyssna på barnens musicerande hemma. Och följa sonens fotbollsmatcher.

Läser helst: Många böcker samtidigt. Teo­logisk och psykologisk litteratur.

Lyssnar helst på: Lovsångs­musik i olika former.

Favoritbibelord: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick” (Johannes­evangeliet 7:37).

Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons