Fem miljoner satsas på "kristen värdegrund"

I årets budget satsas fem miljoner kronor på arbetet med en "kristen värdegrund". Ansvarig minister är Stefan Attefall (KD), och han menar att den värdegrund som staten de senaste åren arbetat fram bygger på kristna värderingar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

- I grund och botten finns en människosyn som jag kallar för en kristen människosyn, säger Stefan Attefall när han berättar om statens arbete med en värdegrund.

Han berättar att idéerna bakom värdegrunden bygger på allas lika värde, på demokrati och mänskliga rättigheter. Kopplingen till Sveriges kristna idéarv tycker han är tydlig.

-Den kan ses som bredare än så, det håller jag med om. Det finns liknande tankar även i andra religioner, men det som främst påverkat oss är det kristna kulturarvet. Jag är stolt över att vi har den historia som vi har, och vad den har bidragit med.

Arbetet med en värdegrund inom statsförvaltningen, med omkring 250000 anställda, initierades från finansdepartementet år 2009 då Mats Odell var finansmarknadsminister.

Tio miljoner per år

Omkring tio miljoner kronor per år har budgeterats för det hela, och tanken var att arbetet med värdegrunden skulle avslutas vid årsskiftet. Men arbetet har förlängts och flyttats över till socialdepartementet, nu med fem miljoner kronor att röra sig med. Den röda tråden är att det är KD-politiker som har hand om frågan.

- Det är inte en slump att ett kristdemokratiskt statsråd initierade arbetet, och att ett annat har sett till att förlänga det. Vi drev det här redan i opposition, och motionerade i ämnet, säger Stefan Attefall.

Varför är det viktigt med en värdegrund?

- Vi måste inse vilket förtroende vi har fått som statsanställda och ständigt fråga oss, vem är vi till för och vad är vår uppgift? Vi är till för medborgarna, och ska behandla alla lika, inte ta hänsyn till dem som skriker högst, har mest pengar eller bäst kontaktnät.

Nyligen har medier rapporterat om fester med stora representationssummor från statliga myndigheter. Handlar det om att man brustit i sin värdegrund?

- Det är en del av detta. Även om det inte rör sig om enorma belopp så är det symboliskt viktigt att hantera skattepengarna på rätt sätt. Vi har sett en hel del saker som inte hör hemma i statsförvaltningen.

Stefan Attefall menar att det finns vissa myndigheter som arbetat med värdegrundsfrågorna på ett bra sätt, andra som inte gjort det. Men vill inte peka ut någon myndighet.

Rest land och rike runt

För tillfället har regeringen rest land och rike runt i sin presentation av statsbudgeten. Fem miljoner kronor är i sammanhanget småsmulor. Och i dagsläget är det svårt att avgöra hur mycket värdegrund det går att få ut av pengarna.

Krus heter myndigheten som haft hand om frågan de senaste åren, de har sett till att ta fram undervisningsmaterial och arbetat fram verktyg att arbeta med. Men Krus är en myndighet som är på väg att avvecklas. Vem som ska ta över stafettpinnen, och använda de avsatta pengarna, är ännu inte klart.

Krus direktör Lärke Johns tycker ändå att det är viktigt att det blir ett fortsatt arbete med värdegrundsfrågor.

Levande kompetens

-Det gäller att hålla kompetensen levande. Det är på gång en generationsväxling inom statsförvaltningen, och det är viktigt att veta vilka värderingar som gäller när man jobbar för en statlig myndighet.

- Det är viktigt att veta vilken kompass som ska styra mitt arbete. En chef kan inte peka ut varje kommatecken, utan i många situationer måste jag leda mig själv. Som statsanställd ska man veta vad man står för.

Annons
Annons