Feminist-teologi hett ämne på kvinnomöte

Sexuella övergrepp, glastak och feministteologi – det var några av de heta ämnen som diskuterades i Malmö under helgen. På det stora kvinnomötet Nordiskt forum var Svenska kyrkan med och arrangerade flera seminarier, bland annat om kvinnor och ledarskap i kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det berömda ”glastaket”, som står för att kvinnor har svårt att nå höga positioner i arbetslivet, existerar fortfarande. Än har det inte slagits sönder. Det vet Eva-Lotta Grantén, avdelningschef i Lunds stift och moderator på ett av Svenska kyrkans paneldiskussion som kretsade kring kvinnor och ledarskap.

– Vi fick ett bra samtal, bland annat om att mycket egentligen handlar om människosyn. Jag har själv mött exempel på det så kallade glastaket i rekryteringssituationer, säger hon och nämner några exempel.

– Det kan ofta finnas en färdig bild av att den nya kyrkoherden ska vara en man. Eller så tycker man att det redan finns så många anställda kvinnor att det kan vara bra med en man på chefsposten. Man kan också hamna i fällan att bara ta efter det gamla och har det då varit en man på positionen blir det ännu en man.

Goda diskussioner

Exemplen gäller troligtvis inte bara för Lunds stift där Eva-Lotta Grantén är chef för Utvecklingsavdelningen. Många av besökarna och deltagarna under helgens program kunde känna igen sig och diskussionerna blev många och goda. Bakom delarrangemanget ”Kvinnor och kyrkor i Norden” står, förutom Svenska kyrkan, även Nordisk ekumenisk kvinnokommitté och Sveriges ekumeniska råd.

Tydlig signal för kyrkan

Eva-Lotta Grantén hoppas att dagarna blir en tydlig signal för Svenska kyrkan att fortsätta lyfta frågan om kvinnor och ledarskap.

– Detta är ett sätt att synliggöra det. Inte bara för de som kom och lyssnade utan för hela Svenska kyrkan. Jag skulle önska att de som rekryterar personal, det vill säga de förtroendevalda, skulle få utbildning. Till exempel att kvinnor faktiskt är underrepresenterade på ledarpositioner som biskop och kyrkoherde. Jag tror mycket på att medvetandegöra och synliggöra problemet, säger Eva-Lotta Grantén.

Självklart med ledande kvinnor

Hon nämner också helgens installation av Sveriges första kvinna som ärkebiskop som ”en manifestation för jämställdhet i Svenska kyrkan”.

– Det markerar bara att det är en självklarhet med kvinnor som ledare i svenska kyrkan, säger Eva-Lotta Grantén.

TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons