ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Sök
ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Allt fler kyrkor är redo att hjälpa

Den ökande mängden nyanlända och politikernas svängning i flykting­frågan bromsar inte kyrkornas engagemang. Tvärtom.

ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Antal asyl­sökande

1992, under Balkankonflikten, var antalet asyl­sökande i Sverige drygt 80 000.

Åren efter sjönk siffran och har vid vissa tillfällen varit upp i cirka 30 000 sökande.

En ny topp kom 2013 med drygt 50 000, år 2014 kom 80 000.

Hittills i år har 120 000 sökt asyl.

Dramatiken ökar på flera plan i flyktingfrågan. Under måndagsdygnet sökte 2 160 personer asyl, varav 741 ensamkommande barn. Det är den högsta dagssiffran som noterats.

Nu svänger flera av de politiska partierna och talar om att stänga gränser. Samtidigt ökar engagemanget och det praktiska arbetet i kyrkorna.

Sofia Sjöberg är handläggare för flykting- och integrationsfrågor på kyrkokansliet i Uppsala. Om det läge som uppstått de senaste dagarna säger hon:

– Det är en utmaning för Sverige, men krisen är fortfarande för dem som flytt eller som finns i konfliktområdena. Det ska vi komma ihåg.

Stor vilja att hjälpa till

Hon menar att det finns en stor vilja att hjälpa till.

– Det finns ingen gräns för kyrkornas engagemang, förutom att vi måste orka med. Men vi kommer att engagera oss så länge det behövs.

Hon kan inte ange hur många av de 1 300 församlingarna i Svenska kyrkan som är aktiva, men att engagemanget växer:

– Vi kan se väldigt tydligt att allt fler församlingar kommer på banan. Det ökar från ett högt engagemang till att ännu fler blir engagerade, säger hon.

För Svenska kyrkans del uppfattar hon att oron har ökat i viss mån, på grund av brandattackerna, och många ser över försäkringar och skyddsbehov, men att majoriteten än så länge inte har hindrats i sitt engagemang.

– Vi har varit väldigt tydliga med att oron inte får hindra oss i vår verksamhet.

Kan erbjuda boenden

Inga Johansson är ansvarig för samordning av Equmeniakyrkans arbete med flyktingar. Omkring 150 av samfundets cirka 750 församlingar är engagerade i flyktingarbetet. Även hon märker ett stort engagemang. Ett 30-tal församlingar har anmält till Migrationsverket att de kan erbjuda boenden, främst tillfälliga. Men här finns en viss försiktighet, på grund av attacker mot boenden.

– Oron finns, därför går vi helst inte ut och berättar om några bestämda platser. Men engagemanget och viljan att göra något är större än de problem som finns. Jag tror att det kommer att utvecklas många fler initiativ.

Hur påverkas man av den politiska situationen och den bild som just nu ges i medierna, där det talas om ”ohållbar situation”?

– Ja, jag tror man ser att vi alla behöver hjälpas åt. Det skapar nog ett ännu större engagemang, att vi ska och kan klara detta.

Insamlingar för asylsökande

Markus Sand samordnar flyktingarbetet inom Evangeliska frikyrkan. Samfundet skickade tidigare i höst ut en enkät till 303 EFK-församlingar. Av de 66 som svarar uppger 51 att de är engagerade med asylsökande, nyanlända och även EU-migranter. Andra församlingar, som inte har asylsökande på orten, har gjort insamlingar till arbete bland flyktingar utomlands eller i Sverige.

– Fler är på gång, säger han.

Hur påverkar de senaste dagarnas utveckling?

– Jag tror inte att det påverkar arbetet. Några församlingar och lägergårdar planerar kring det här med boenden och där finns frågan med alla bränder. Så jag vet att flera av dem tänker en extra gång, kollar med försäkringsbolag och så vidare.

Markus Sand poängterar också att kyrkorna måste ha ett långsiktigt perspektiv. Oberoende av om gränsen mer eller mindre stängs finns redan många människor här.

– De kommer att finnas i tuffa situationer. Först en lång väntan, men också när de väl fått uppehållstillstånd har kyrkan en uppgift att fylla med att ge gemenskap, möta sociala och andliga behov.

ANNONSE
ANNONSE

Dramatiken ökar på flera plan i flyktingfrågan. Under måndagsdygnet sökte 2 160 personer asyl, varav 741 ensamkommande barn. Det är den högsta dagssiffran som noterats.

Nu svänger flera av de politiska partierna och talar om att stänga gränser. Samtidigt ökar engagemanget och det praktiska arbetet i kyrkorna.

Sofia Sjöberg är handläggare för flykting- och integrationsfrågor på kyrkokansliet i Uppsala. Om det läge som uppstått de senaste dagarna säger hon:

– Det är en utmaning för Sverige, men krisen är fortfarande för dem som flytt eller som finns i konfliktområdena. Det ska vi komma ihåg.

Stor vilja att hjälpa till

Hon menar att det finns en stor vilja att hjälpa till.

– Det finns ingen gräns för kyrkornas engagemang, förutom att vi måste orka med. Men vi kommer att engagera oss så länge det behövs.

Hon kan inte ange hur många av de 1 300 församlingarna i Svenska kyrkan som är aktiva, men att engagemanget växer:

– Vi kan se väldigt tydligt att allt fler församlingar kommer på banan. Det ökar från ett högt engagemang till att ännu fler blir engagerade, säger hon.

För Svenska kyrkans del uppfattar hon att oron har ökat i viss mån, på grund av brandattackerna, och många ser över försäkringar och skyddsbehov, men att majoriteten än så länge inte har hindrats i sitt engagemang.

– Vi har varit väldigt tydliga med att oron inte får hindra oss i vår verksamhet.

Kan erbjuda boenden

Inga Johansson är ansvarig för samordning av Equmeniakyrkans arbete med flyktingar. Omkring 150 av samfundets cirka 750 församlingar är engagerade i flyktingarbetet. Även hon märker ett stort engagemang. Ett 30-tal församlingar har anmält till Migrationsverket att de kan erbjuda boenden, främst tillfälliga. Men här finns en viss försiktighet, på grund av attacker mot boenden.

– Oron finns, därför går vi helst inte ut och berättar om några bestämda platser. Men engagemanget och viljan att göra något är större än de problem som finns. Jag tror att det kommer att utvecklas många fler initiativ.

Hur påverkas man av den politiska situationen och den bild som just nu ges i medierna, där det talas om ”ohållbar situation”?

– Ja, jag tror man ser att vi alla behöver hjälpas åt. Det skapar nog ett ännu större engagemang, att vi ska och kan klara detta.

Insamlingar för asylsökande

Markus Sand samordnar flyktingarbetet inom Evangeliska frikyrkan. Samfundet skickade tidigare i höst ut en enkät till 303 EFK-församlingar. Av de 66 som svarar uppger 51 att de är engagerade med asylsökande, nyanlända och även EU-migranter. Andra församlingar, som inte har asylsökande på orten, har gjort insamlingar till arbete bland flyktingar utomlands eller i Sverige.

– Fler är på gång, säger han.

Hur påverkar de senaste dagarnas utveckling?

– Jag tror inte att det påverkar arbetet. Några församlingar och lägergårdar planerar kring det här med boenden och där finns frågan med alla bränder. Så jag vet att flera av dem tänker en extra gång, kollar med försäkringsbolag och så vidare.

Markus Sand poängterar också att kyrkorna måste ha ett långsiktigt perspektiv. Oberoende av om gränsen mer eller mindre stängs finns redan många människor här.

– De kommer att finnas i tuffa situationer. Först en lång väntan, men också när de väl fått uppehållstillstånd har kyrkan en uppgift att fylla med att ge gemenskap, möta sociala och andliga behov.

Antal asyl­sökande

1992, under Balkankonflikten, var antalet asyl­sökande i Sverige drygt 80 000.

Åren efter sjönk siffran och har vid vissa tillfällen varit upp i cirka 30 000 sökande.

En ny topp kom 2013 med drygt 50 000, år 2014 kom 80 000.

Hittills i år har 120 000 sökt asyl.

ANNONSE
ANNONSE