ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
Sök
ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Väntat, men feltänkt, med tillfälliga uppehållstillstånd

Så var då FÖK i hamn, flyktingöverenskommelsen som ska göra det möjligt för det svenska samhället att hantera flodvågen av människor som söker skydd i vårt land. Sex av åtta riksdagspartier står bakom.

ANNONS
ANNONS
Cxense Display

Sverigedemokraterna, som har en annan grundhållning i fråga om asylrätten, var helt riktigt inte inbjudna att delta i förhandlingarna. Vänsterpartiet deltog i det längsta, men valde att kliva av i slutskedet.

Det bästa med FÖK är att den överhuvudtaget har kommit till stånd. Det är i sig en seger för det svenska politiska systemet att politikerna i ett akut läge förmår höja sig över parti- och blockegoismen och bestämma sig för att hitta en gemensam väg framåt.

"Det har handlat om att ge och ta", sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) när hon inledde presskonferensen. Så måste det självfallet vara och av den kohandeln bär de 21 punkterna tydliga spår.

Den nya anvisningslagen som tvingar alla kommuner att bära sin del av bördan och som var föga aptitlig för framför allt Moderaterna sockras med ett extra statsbidrag på 10 miljarder, varav de ideella organisationerna får en skvätt på 200 miljoner kronor. Det är bra att politikerna visar även med annat än vackra ord att det civila samhällets insatser är viktiga och värda att stödja.

Att tillfälliga uppehållstillstånd skulle bli en del av uppgörelsen var väntat. Annars hade knappast vare sig Moderaterna eller Kristdemokraterna ställt sig bakom. Väntat men feltänkt. Att åtgärden kommer att sätta press på andra länder att ta en större del av bördan, ett argument som framfördes under presskonferensen, är ett teoretiskt resonemang som återstår att bevisa. Detsamma gäller den inte utsagda men underliggande idén om en avskräckningseffekt, som ska få flyktingströmmen att ändra riktning så att trycket på Sverige minskar.

Vad som däremot inte kräver någon större fantasi att förstå är att återinförandet av TUT ökar osäkerheten och oron hos dem som lyckats ta sig till Sverige. Det vill till att de positiva åtgärderna på arbetsmarknadsområdet får stort genomslag på många fronter för att mer än enstaka personer ska klara försörjningskraven som är ett villkor att få stanna när de tre åren har passerat.

Undantaget för barnfamiljer, ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar är en liten men dock seger för den humanitära linje som svenska folket har haft anledning att vara stolt över. Hade det inte funnits med skulle hela paketet måst få etiketten "hjärtlöst".

ANNONSE
ANNONSE

Sverigedemokraterna, som har en annan grundhållning i fråga om asylrätten, var helt riktigt inte inbjudna att delta i förhandlingarna. Vänsterpartiet deltog i det längsta, men valde att kliva av i slutskedet.

Det bästa med FÖK är att den överhuvudtaget har kommit till stånd. Det är i sig en seger för det svenska politiska systemet att politikerna i ett akut läge förmår höja sig över parti- och blockegoismen och bestämma sig för att hitta en gemensam väg framåt.

"Det har handlat om att ge och ta", sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) när hon inledde presskonferensen. Så måste det självfallet vara och av den kohandeln bär de 21 punkterna tydliga spår.

Den nya anvisningslagen som tvingar alla kommuner att bära sin del av bördan och som var föga aptitlig för framför allt Moderaterna sockras med ett extra statsbidrag på 10 miljarder, varav de ideella organisationerna får en skvätt på 200 miljoner kronor. Det är bra att politikerna visar även med annat än vackra ord att det civila samhällets insatser är viktiga och värda att stödja.

Att tillfälliga uppehållstillstånd skulle bli en del av uppgörelsen var väntat. Annars hade knappast vare sig Moderaterna eller Kristdemokraterna ställt sig bakom. Väntat men feltänkt. Att åtgärden kommer att sätta press på andra länder att ta en större del av bördan, ett argument som framfördes under presskonferensen, är ett teoretiskt resonemang som återstår att bevisa. Detsamma gäller den inte utsagda men underliggande idén om en avskräckningseffekt, som ska få flyktingströmmen att ändra riktning så att trycket på Sverige minskar.

Vad som däremot inte kräver någon större fantasi att förstå är att återinförandet av TUT ökar osäkerheten och oron hos dem som lyckats ta sig till Sverige. Det vill till att de positiva åtgärderna på arbetsmarknadsområdet får stort genomslag på många fronter för att mer än enstaka personer ska klara försörjningskraven som är ett villkor att få stanna när de tre åren har passerat.

Undantaget för barnfamiljer, ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar är en liten men dock seger för den humanitära linje som svenska folket har haft anledning att vara stolt över. Hade det inte funnits med skulle hela paketet måst få etiketten "hjärtlöst".

ANNONSE
ANNONSE