Förhandlingar kraschade om prästavtal: ”De vill införa slavliknande arbetstider”

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) valde på onsdagen att lämna förhandlingarna med Kyrkans akademikerförbund om ett nytt kollektivavtal.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi har i åtta månader försökt föra konstruktiva förhandlingar, men Kyrkans akademikerförbund har flera gånger gått ut offentligt och kommit med uppseendeväckande och felaktiga påståenden. Utspelen har också innehållit påhopp och smutskastning av både arbetsgivarorganisationen och enskilda individer. Det går inte att föra förhandlingar på det sättet, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i ett pressmeddelande.

Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal har pågått sedan den 26 januari och sedan den 7 juni med hjälp av medlare.

"Mycket svåra förhandlingar"

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation hävdar att förhandlingarna har varit mycket svåra, inte bara på grund av att parterna står långt från varandra, "utan främst därför att den normala förhandlingsprocessen på svensk arbetsmarknad inte har kunnat följas".

"Prästfientlig inställning"

I måndags gick Kyrkans akademikerförbund ut med ett pressmeddelande där arbetsgivarorganisationen anklagades för att inta "en vad som närmast får kallas en prästfientlig inställning".

– Avtalsrörelsen har till stor del handlat om arbetstidsfrågor. I dag har prästerna lediga dagar som kompenserar för de lätthelger som andra är lediga på, men som prästerna arbetar på, såsom till exempel julafton, nyårsafton och midsommarafton. Dessa dagar vill Skao nu ta bort, sa Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans akademikerförbund.

Hon poängterade dessutom att arbetsgivarorganisationens ordförande är socialdemokrat och att organisationen därmed borde värna arbetsrätten och arbetsmiljön.

"Slavliknande arbetstider"

Prästen Bror Holm, tillika förbundsordförande för Kyrkans akademikerförbund, hävdade samtidigt att arbetsgivarorganisationen vill införa "närmast slavliknande arbetstider för präster" vilket skulle göra prästerna "till närmast livegna arbetare".

– Jag vill bestämt avvisa dessa påståenden. Det är däremot riktigt att vi under medlingen har lagt ett avskalat förhandlingsförslag om årsarbetstid utan OB- och övertidsersättningar, eftersom konstruktionen årsarbetstid innehåller andra möjligheter att reglera arbetstiden, säger Cecilia Herm.

Annons
Pastorn funnen död
Annons