Fråga: Håller vi tillbaka åsikter som är religiöst grundade?

Dagen frågar debattören Marcus Birro, Karin Wiborn, och Thomas Idergard om de tycker den religiösa debatten hålls tillbaka i Sveriges samhällsdebatt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Om religiösa argument inte får komma fram i den offentliga debatten hotas på sikt demokratin, hävdar forskaren Teresa Callewaert. Hon ser också tendensen att vi avfärdar åsikter som är religiöst grundade.

Dagen frågar tre personer om de håller med om att det är så i Sverige?

Marcus Birro, poet och debattör:

99626.jpg– Jag är nog den författare i offentligheten som tydligast i skrift och ställningstagande försökt höja den kristna rösten i den sekulära världen. Jag är därför också den författare i offentligheten som fått betala det högsta priset för allt detta. Det säger egentligen allt. Du riskerar anseende, ekonomi, anställningar. Du riskerar allting genom att försöka vara sann. Om det var värt det? Ja, det var det. Jag ser mig själv i ögonen varje kväll. Jag vek aldrig ner blicken.

 

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd:
99628.jpg– Ja, jag håller med om det. Det är liksom okej att förlöjliga religiösa argument på ett sätt som inte görs med icke religiösa ideologier. Religiösa argument tenderar att hamna i ett statiskt fack som inte stämmer med verkligheten och vi själva kan vara ängsliga för att använda religiösa argument i samhällsdebatten av rädsla för att bli politiska. Jag menar att vi måste vässa våra religiösa argument i profeternas anda – de var sannerligen ute i samhällsdebatten – och då blir det politiskt.

 

Thomas Idergard, jesuit, katolsk diakon och prästkandidat:
99629.jpg– Ja, jag tycker det ligger mycket i det avhandlingen tar upp om man ser på den svenska offentliga debatten, i alla fall fram till i dag.
Tron att Gud inte finns, och ateistiska antaganden om människan som konsekvens av det, ifrågasätts aldrig som drivkraft bakom åsikter och argument, även om det också är en trosföreställning som inte kan verifieras empiriskt.
– Den som menar allvar med att gilla mångfald måste respektera religiösa drivkrafter bakom åsikter och argument, även om dessa alltid måste framföras med ett sekulärt språk så att alla, oavsett tro, kan förstå och värdera dem. Den som tar sin tro på allvar kan lika lite lämna den utanför samhällsdebatten som sin arm eller sitt ben.
Om vi kristna blir mer frimodiga i att visa det kan vi nog bidra till förändring.

Annons
Annons