Gode män räcker inte till

När de ensamkommande flyktingbarnen ökar kraftigt, räcker inte kommunens gode män till. Nu vill Sveriges kommuner och landsting (SKL) tipsa om kyrkan som ett sätt att skaffa fram fler.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Enligt lag har alla ensamkommande flyktingbarn rätt till en god man i Sverige, som tar hand om deras ekonomi, följer med dem till Migrationsverket och hjälper dem tillrätta i sin nya tillvaro. Men i takt med ökad tillströmningen av barn och unga blir det allt svårare att hitta gode män för alla som kommer.

– De här ungarna kommer inte att få den hjälp de behöver, säger Johnny Samuelsson, ordförande i Riksföreningen gode män vårdnadshavare till TT.

Bilden delas av Sveriges kommuner och landsting, och framförallt har de små kommunerna problem att få tag på tillräckligt många gode män.

– För en kommun som har tiotusen invånare och redan har tagit emot 16 barn och sedan får 10 till kan det bli svårt. Det är inte alls säkert att det finns människor som kan ställa upp, säger Eva von Schéele, förbundsjurist på SKL.

Att vara god man är ett frivilligt och ingen kan tvingas att ta på sig uppdraget, påpekar hon.

SKL varnar för att rättssäkerheten riskerar att sättas ur spel om brist på gode män leder till längre väntetider för ungdomarna. Risk finns också att gode män tar på sig alldeles för många uppdrag, enligt Johnny Samuelsson.

– För de ungar som får en god man som har 40 uppdrag är det kört. De kommer inte att få den hjälp de behöver och de kommer inte att få sina rättigheter tillgodosedda, säger han.

Exempelvis kan de tvingas gå igenom intervjuer på Migrationsverket ensamma.

– Det kan vara förödande. De pressas oerhört hårt och vissa uppgifter kan sedan användas emot dem, säger Carina Carlson på Godmansföreningen Södertörn.

Hon har varit god man åt många ensamkommande och ser också en fara att personer som bara vill tjäna pengar lockas till branschen.

– I Stockholm ligger ersättningen per barn på 2 000 kronor i månaden före skatt. Risken är jättestor att det blir en massa människor som nu ser att "aha, det här kan vi hålla på med", säger hon.

SKL försöker stötta kommunerna att hitta fler gode män och tipsar bland annat om att söka upp kyrkan, föreningar och frivilligorganisationer på orten.

Ytterst vilar ansvaret på regeringen att följa upp att det ökade antalet flyktingbarn får det stöd som de har laglig rätt till, anser Ricard Sandell, ordförande i Riksförbundet gode män och förvaltare.

– Jag förväntar mig att den uppföljningen sker, så att inte barnen kommer i kläm.

Joakim Lundgren & TT

Fakta:

Annons
Annons
Annons
Annons