Grönt ljus för förslag till ny organisation för Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsen fattade på fredagen beslut om ett förslag till förenklad organisation och ledning för Svenska kyrkans församlingar. I höst kommer kyrkomötet att ta ställning till förslaget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

- Församlingar ska leva och utvecklas, kunna fungera i olika typer av miljöer, på landsbygden, i tätorter och i storstäder. De gemensamma strukturerna ska stödja detta. Vilken organisation Svenska kyrkan än väljer är vårt uppdrag detsamma, att vara ett redskap för evangelium, säger ärkebiskop Anders Wejryd, enligt ett pressmeddelande.

Kyrkostyrelsens beslut var enhälligt - trots att förslaget, som grundar sig på den så kallade Strukturutredningen, har varit omdiskuterat. Remissinstanserna gav starkt stöd till förslaget medan flera kyrkliga företrädare öppet har kritiserad utredningen.

Enligt fredagens beslut tänker kyrkostyrelsen utreda såväl frågan om vård och underhåll av kyrkobyggnader som utjämningssystemet. Indelningsändringar och den demografiska utvecklingen ger anledningen till det, står det i pressmeddelandet.

Kyrkostyrelsen förslag till kyrkomötet:


På den lokala nivån ska finnas församlingar med kyrkofullmäktige som beslutande organ och kyrkoråd som verkställande organ. Alternativt kan församlingar tillsammans bilda ett pastorat som då har kyrkofullmäktige som beslutande och kyrkoråd som verkställande organ.

* Församlingar som ingår i ett pastorat har som styrelse församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige. Valbarheten till församlingsråden gäller hela pastoratet.

* Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion.

* Det ska inte längre finnas några flerpastoratssamfälligheter. De flerpastoratssamfälligheter som finns den 1 januari 2014 blir pastorat. Göteborgs kyrkliga samfällighet får dock finnas kvar under en övergångsperiod på två år.

* Det görs ett förtydligande med innebörden att stiftens tillsyn omfattar även förvaltningen i församlingar och pastorat.

Vidare föreslås ett fortsatt utredningsarbete avseende samverkansmöjligheter för begravningsverksamheten, kontraktens ställning och uppgifter, domprostens ställning.

Annons
Annons