Gunilla Carlsson: "Jag har inte nått hela vägen fram"

En intern rapport från UD sågar hanteringen av biståndspengar i miljardklassen. Och den före detta biståndsministern, Gunilla Carlsson, är självkritisk.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Gunilla Carlsson gjorde på torsdagskvällen sitt första offentliga framträdande sedan avhoppet från posten som biståndsminister. I Expressens "Bar och politik" konstaterade hon att hon varken hade beställt, eller tagit del av, den senaste internrapporten från UD som visar på stora problem med hanteringen av biståndet. Men hon medgav att det har funnits problem:

-Det är otroligt mycket pengar som måste hanteras med stort ansvar, men det har funnits många rapporter som påtalat brister i biståndsförvaltning, sa hon.

Och fortsatte:

-Jag har sett det som min arbetsuppgift att faktiskt ta tag i. Och jag har inte nått hela vägen fram, men det har varit ett ansvar för alliansregeringen att försöka rigga det här på bästa möjliga sätt.

Enligt Svenska Dagbladet har många biståndsärenden fått kritik för bristande förhandsgranskning, dokumentation, syfte och uppföljning i interrapporten. I flera fall har ärenden dessutom handlagts av praktikanter som "helt saknar utbildning i att administrera bistånd".

-Jag vet att det här är stora och svåra frågor, enskilda medarbetare hanterar stora belopp, sa Gunilla Carlsson.

Annons
Annons
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons