Hägglund: Könet på ­foster bör inte avslöjas

Samtidigt som danska kvinnor kommer till Sverige för att göra aborter erkänner danska abortnämnden att de har beviljat sena aborter – trots misstankar om att de egentliga abortskälen var fostrets kön. – Det måste ses som ett uttryck för det ultimata kvinnohatet, säger en kvinnlig dansk läkare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Förra året antogs en ny resolution i Europarådet som bland annat innebär att medlemsländerna ska arbeta mot könsselektiva aborter. Medlemsländerna ska också presentera lagstiftning som syftar till att förbjuda samma typ av aborter och i januari 2015 ska de rapportera till Europarådet hur arbetat har fortskridit.

– Socialstyrelsen remitterade 2009 ett förslag om nya föreskrifter för fosterdiagnostik. Förslaget innebär att sjukvården inte automatiskt ska ta reda på ett fosters kön, vilket gör att möjligheten till könsselektiv abort begränsas eftersom personalen inte kan upplysa föräldrarna om fostrets kön. Min förhoppning är att detta förslag ska ingå i Socialstyrelsens nya föreskrifter och att de träder i kraft under 2013, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar till Dagen.

”Problemet överdrivet”

Danska abortnämnden är den danska motsvarigheten till Socialstyrelsens rättsliga råd i Sverige. Abortnämnden och det rättsliga rådet kan ge dispens för sena aborter – för Danmarks del efter graviditetsvecka 12 – i Sverige efter graviditetsvecka 18, fram tills dess råder fri abort i båda länderna. Det innebär att danska kvinnor först kan ta reda på fostrets kön och sedan åka över till Sverige för att göra abort. Danmarks Radio hävdar att så sker – och har skett – under flera års tid. Men två danska läkarförbund menar att problemet är kraftigt överdrivet, på gränsen till icke-existerande.

Lag kan vara nödvändig

Jonas Dahl, talesperson för Socialistisk Folkeparti, säger ändå till nyhetsbyrån Ritzau att han är chockad över att en del föräldrar verkar vara beredda att gå så långt för att bli av med ett ofött barn med ”fel” kön. Nu menar han att en lag som förbjuder information om fostrets kön in­nan graviditetsvecka 18 kan vara nödvändig.

– Vi måste ta reda på hur utbrett problemet är, säger han.

Om det skulle visa sig att radiouppgifterna stämmer säger Göran Hägglund att han inte vill se en likadan utveckling i Sverige.

Sker i Kina och Indien

– I länder som Indien och Kina kan vi se en utsorterande diagnostik som lett till att det under lång tid fötts färre flickor än pojkar. Många i vår del av världen har med rätta upprörts över detta.

Samtidigt har många danskar också överraskats av uppgifter om att danska abortnämnden indirekt ska ha beviljat dispens för könsselektiva aborter. Vibeke Manniche, dansk läkare, skriver på sin hemsida att abortnämndens beslut måste ses som ett ”uttryck för det ultimata kvinnohatet”.

Birgit Petersson, läkare och forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Köpenhamns universitet, är en av tre medlemmar i danska abortnämnden. Nämnden får inte ge dispens till sen abort på grund av kön och i en kommentar till Kristeligt Dagblad säger hon att så inte heller sker. Däremot erkänner hon att det har hänt att föräldrar har använt andra ursäkter för att söka dispens.

– Jag har varit med i minst tio fall där det har varit tydligt att önskan om abort egentligen har handlat om kön, men att det har varit insvept i andra skäl, till exempel psykisk sjukdom eller dålig ekonomi.

Vanligare. En narkosläkare i Kina förbereder operationssalen inför en abort.

Socialminister Göran Hägglund.

Foto: jOSEFIN cASTERYD

Fakta:

  • Fakta: Könsselektiva aborter
  • Problemet med könsselektiva aborter är störst i Asien och i synnerhet i Kina och i Indien. Enligt befolkningsstatistik från Indien gick det 2011 914 flickor på 1 000 pojkar under sju år. Motsvarande siffror 2001 var 927 flickor på 1 000 pojkar.
  • Unicef uppskattar att det saknas 60–200 miljoner kvinnor och flickor i världen på grund av könsselektiva aborter och att flickor dödas efter födseln. Bara i Indien beräknas siffran vara 50 miljoner.
alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons