Hård debatt om synen på asylrättens framtid

Varför ska en text skriven strax efter andra världskrigets slut styra svensk flyktingpolitik i dag? KDU:s ordförande Sara Skyttedal och kommunalrådet Lennart Bondeson kom till Dagen för att debattera heliga kor och om asylrättens vara eller icke vara.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Redan innan de klev in på redaktionen var debatten i full gång. Flera replikskiften hade klarats av på tidningen Dagens debattsidor, men ändå märktes det att Sara Skyttedal, KDU-ordförande, och Lennart Bondesson, kommunalråd i Örebro, inte hade rett frågan om asylrättens status färdigt.

Det hela började med en spänstig formulering på Twitter. Där förutspådde Sara Skyttedal att i år är året då asylrätten kommer att slaktas, i alla fall i dess nuvarande form.

Efter en hel del kritik, och en del debatt senare, står hon på sig.

– Så som asylrätten är konstruerad i dag ger oss inte möjlighet att ge skydd till dem som har störst behov. Därför är asylrätten i behov av reformer, sa hon i debatten.

Går att förändra

Sara Skyttedal menade att frasen ”värna asylrätten” numera används som ett bevis på att man befinner sig på den goda sidan i debatten, något hon själv anser vara hyckleri.

När hon förde fram sina argument hävdar hon att det är för att skydda de allra svagaste som asylrätten behöver ses över. Som det är nu är det bara de som kan ta sig till Sverige rent fysiskt som kan hävda sin rätt att söka asyl, vilket slår fel. Dessutom, menade hon, är asylrätten inte en av Gud given lag, utan en i raden av många rättigheter som människor kommit överens om. Underförstått, den går att förändra.

Vilseledande

Hennes motdebattör, Lennart Bondesson, sa sig också stå upp för de allra svagaste då han argumenterade för att asylrätten måste värnas, speciellt i dessa orostider.

– För mig finns det ingen motsättning i asylrätten som en rättighet och att arbeta för att förändra och ta ansvar för den svåra situation vi har.

Att ta bort asylrätten, menade Lennart Bondeson, skulle däremot slå mot de allra svagaste, eftersom den skapats för att skydda de mest utsatta.

Frågan som började med om asylrätten skulle slaktas eller värnas, landade efter ett tag i att det ändå finns en kärna i asylrätten som bör bevaras, för att människor på flykt ska kunna få skydd. Där menade Lennart Bondesson att Sara Skyttedals retorik är vilseledande, inte minst då hon använder ett ord som slakt.

– Jag vet inte vad Sara menar när hon säger att hon vill reformera asylrätten, sa Lennart Bondesson, en fråga som han inte ansåg sig ha fått svar på efter debatten.

Kristdemokraterna är ett parti som den senaste tiden gjort en ganska stor omsvängning i sin egen migrationspolitik, där en mer generös flyktingpolitik ersatts med krav på bättre kontroll över vilka som kommer in i Sverige, samt ett behov av minskad invandring.

Att partiet är splittrat i frågan har märkts i den allmänna debatten, även om många står bakom förändringarna finns det samtidigt många som höjt rösten och protesterat.

”Laddad fråga”

Sara Skyttedal och Lennart Bondeson var inte pigga på att diskutera interna KD-motsättningar, även om det var tydligt att de stod för två olika åsikter. På den direkta frågan vem av de båda som hade störst stöd för sin linje valde Sara Skyttedal att helt passa på frågan.

– Jag tror det finns stöd på båda sidor, och har inga problem med att det förs en diskussion. I partiet finns det en bredd, men frågan är laddad och svår, svarade Lennart Bondeson.

Annons
Skogsbränderna
Annons