Homosexuellt par blir pastorer i viktig baptistkyrka i USA

Ett homosexuellt par har anställts som pastorer i den historiska Calvary Baptist Church i Washington DC.

Nyheter

Kyrkan tillhörde tidigare Southern Baptist Convention (Sydstatsbaptisterna) som är den största sammanslutningen av baptistkyrkor i USA. 2012 bröt den sig ur till följd av en rad meningsskiljaktigheter. Bland annat ville den inte underordna sig Sydstatsbaptisternas hållning i fråga om homosexualitet och homosexuella.

Pastorerna heter Maria Swearingen och Sally Sarrat. De kommer från Greenville, Soth Carolina, där Sarrat varit sjukvårdskaplan och hjälppastor i unitariska kyrkan, medan Swearingen varit universitetskaplan.

Annons
Annons
Annons
Annons