Homosexuellt par blir pastorer i viktig baptistkyrka i USA

Ett homosexuellt par har anställts som pastorer i den historiska Calvary Baptist Church i Washington DC.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kyrkan tillhörde tidigare Southern Baptist Convention (Sydstatsbaptisterna) som är den största sammanslutningen av baptistkyrkor i USA. 2012 bröt den sig ur till följd av en rad meningsskiljaktigheter. Bland annat ville den inte underordna sig Sydstatsbaptisternas hållning i fråga om homosexualitet och homosexuella.

Pastorerna heter Maria Swearingen och Sally Sarrat. De kommer från Greenville, Soth Carolina, där Sarrat varit sjukvårdskaplan och hjälppastor i unitariska kyrkan, medan Swearingen varit universitetskaplan.

Annons
Annons