Hovrätten tar inte upp överklagande om samvetsfrihet

Ellinor Grimmarks ärende kan i stället tas upp av Arbetsdomstolen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Barnmorskan Ellinor Grimmark förlorade tvisten i tingsrätten, dit hon vänt sig efter att ha nekats jobb då hon begärde samvetsfrihet eftersom hon inte ville delta vid aborter. Tillsammans med sitt juridiska ombud har de överklagat Jönköping tingsrätts dom till hovrätten.

Men i dag, onsdag, kom beskedet att hovrätten inte kommer att ta sig an ärendet, utan de skickar det istället vidare till Arbetsdomstolen.

– Vi har tagit emot ärendet från Hovrätten och kommer först att avgöra om det får prövningstillstånd. Om man får det så är det vanliga att det hålls en ny huvudförhandling hos oss, säger Pontus Woxner som handlägger ärendet vid Arbetsdomstolen, till Sveriges radio.

I tingsrätten handlade det om en stämningsansökan på 80 000 kronor. Men i botten fanns också en mer principiell fråga med, om samvetsfrihet borde implementeras i Sverige.

Ellinore Grimmarks juridiska ombud, Ruth Nordström, låter inte alls nedslående efter att ha fått informationen.

- Det var ganska väntat, för det här är en arbetstvist mellan en arbetsgivare och arbetstagare, säger hon till Dagen.

Om Arbetsdomstolen tar sig an fallet, är det fortfarande lika viktigt principiellt när det gäller samvetsfrihet?

- Absolut. Sedan återstår det att se sammansättningen av ledarmötena, där vissa är intresseledamöter.

Ruth Nordström säger att om Arbetsdomstolen dömer enligt den överklagan som lämnats in, så ska Ellinor Grimmarks fall prövas utifrån rätten till samvetsfrihet, vilket inte skedde i tingsrätten i Jönköping, som mer fokuserade på diskriminering utifrån diskrimineringslagen.

Så du ser inte det här som ett bakslag?

- Nej, det är bara en forumfråga, och jag lägger ingen värdering i det. För oss spelar det ingen roll för utgången att det nu landar i Arbetsdomstolen, där domarna är väldigt kunniga och inriktade på arbetstvister och det är högsta instans du når direkt.

Ruth Nordström säger att om de förlorar i Arbetsdomstolen kan de gå direkt till Europadomstolen, dit man kan vända sig först då alla inhemska forum är uttömda.

Och om Arbetsdomstolen inte tar upp er överklagan?

- Det har jag svårt att se att de inte skulle göra, men då överklagar vi ändå direkt till Europadomstolen.

I tidningen Fokus skrev nyligen läkaren och professorn Agnes Wold en text där hon menade att Sverige inte behöver följa Europadomstolen om samvetsfrihetsfallet landade där, och hänvisade till andra fall där medlemsländer kunnat ignorera vad domstolen säger.

- Det märks att hon inte är jurist, svarar Ruth Nordström.

- Europakonventionen är svensk lag sedan 1995. Om man har den inställningen till rättsväsendet att man inte har förtroende för de lagar som stiftats, då kan man ifrågasätta omdömet.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar
Annons
Annons