I dag kan Stockholms nya biskop väljas

I dag är det biskopsval i Stockholm. Mellan klockan 12 och 13 går domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter, präster och elektorer till valurnorna. Ett preliminärt resultat kommer senast klockan 17.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Om en av kandidaterna får mer än 50 procent av rösterna avgörs valet redan idag, annars blir det en andra valomgång den 26 maj med de två kandidater som fått flest röster. Biskopen vigs sedan i Uppsala domkyrka den 8 november.

Vid provvalet rankades kandidaterna enligt följande:

Kontraktsprost Hans Ulfvebrand, 151 röster
Stiftsprost Eva Brunne, 126 röster
Stiftsadjunkt Martin Modéus, 85 röster
Lärar i pastoralteologi Cecilia Wadstein, 78 röster
Tf kyrkoherd Mikael Mogren, 77 röster
Domprost Åke Bonnier, 64 röster
Rektor Sven Hillert, 51 röster
Domprost em Hakon Långström, 43 röster.

Dagen.se publicerar resultatet senare i eftermiddag.

Här kan du läsa mer om biskopskandidaterna:

Åke Bonnier
är född 1957 och prästvigdes 1984 för Stockholms stift. Han är sedan 2006 domprost och kyrkoherde i Stockholms domkyrkoförsamling och var dessförinnan kyrkoherde i Lidingö varit kontraktsprost.
CV Åke Bonnier

Eva Brunne
är född 1954 och prästvigdes 1978 för Lunds stift. Hon är sedan 2006 stiftsprost i Stockholms stift och var dessförinnan kyrkoherde i Flemingsbergs församling. Eva Brunne har varit kontraktsprost.
CV Eva Brunne

Sven Hillert
är född 1959 och prästvigdes 1986 för Västerås stift. Han är sedan 2006 rektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala och var dessförinnan lärare i homiletik vid pstoralinstitutet. Sven Hillert är teol doktor.
CV Sven Hillert

Hakon Långström
är född 1946 och prästvigdes 1994. Han är ledamot av kyrkomötet och 1:e vice ordf i Nämnden för utbildning, forskning och kultur, f d domprost i Stockholm och civilingenjör.
CV Hakon Långström

Martin Modeus
är född 1962 och prästvigdes 1986 för Växjö stift. Han är sedan 2002 stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Stockholms stift och var dessförinnan komminister i Tumba-Tullinge pastorat. Martin Modeus är teol doktor och fil kand.
CV Martin Modeus

Mikael Mogren
är född 1969 och prästvigdes 1996. Han är t f kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling i Uppsala stifts. Han är dessutom skribent, opinionsbildare, författare och kyrkomötesledamot. Mikael Mogren är teol doktor och fil mag.
CV Mikael Mogren

Hans Ulfvebrand
är född 1952 och prästvigdes 1977. Han är kyrkoherde i Sofia församling i Stockholm, kontraktsprost i Södermalms kontrakt och kyrkomötesledamot. 
CV Hans Ulfvebrand

Cecilia Wadstein
är född 1954 och prästvigdes 1979 för Västerås stift. Hon är sedan 1998 lärare i pastoralteologi, särskilt själavård, vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala och var dessförinnan kyrkoherde i Flemingsberg. Cecilia Wadstein är diplomerad S:t Lukasterapeut.
CV Cecilia Wadstein

Annons
Annons