I Helsingborg pingst blir man nu medlem utan troendedop

Helsingborgs pingstförsamling har jobbat igenom frågan om medlemskap och dop och skilt på dem. Men dopet blir inte något perifert för det, enligt föreståndaren Henrik Åström är det snarast tvärtom.
- Vi har förtydligat dopet i samband med att vi öppnat medlemskapet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dop- och medlemsfrågan har varit het inom pingströrelsen under många år, samtalen och diskussionerna i ämnet har varit många. Många håller fast vid den traditionella synen att troendedopet är "porten" in i församlingsgemenskapen men nystartade församlingar har ofta valt andra modeller, även en del etablerade har bytt ordning. Till de sistnämnda hör nu även Helsingborgs pingstförsamling där man numera blir medlem genom bekännelse om tro på Jesus.

- Vi har jobbat väldigt grundligt med frågan, omkring två år i församlingsledningen och ett år i församlingen. Jag är väldigt nöjd med processen där vi gått grundligt tillväga, säger Henrik Åström.

Medlemsdokument

Ett medlemsdokument har tagits fram för att tydliggöra vad församlingen tror och erbjuder samt vad man hoppas att en medlem ska bidra med, exempelvis att den "aktivt delar församlingens tro och vision". Och till församlingens tro, uttryckligen formulerat i dokumentet, finns "att troendedopet är en del av ett kristet liv".

-Man kan inte arbeta för något annat än troendedop i vår församling. Det finns de som tyckt att vi "tummat på dopet" men det är inte fråga om det. Dopet i sig är inte uppe till diskussion, vi är baptister och förblir det. Men vi har att göra med en situation som inte berörs i Nya testamentet: Vad gör vi med andefyllda kristna som kommer från en annan doptradition?

Tydliggöra dopsynen

Målet har varit att tydliggöra dopsynen och samtidigt tydliggöra gemenskapen, vem som får vara medlem i Helsingsborgs pingstförsamling. Hittills tycker Henrik Åström att det varit för otydligt och komplext.

-I praktiken har man fått vara med i allt: Deltagit i gudstjänster, fungerat som ledare, tagit nattvarden, sjungit i lovsångsteamet och så vidare. Men man har inte fått bli medlem om man inte är troendedöpt. Jag har svårt för den inkonsekventa linjen som det innebär, att man får vara med men ändå inte är det. Den nya ordningen känns bättre och tydligare, utan att vi tummat något på det som är vår övertygelse angående dopet.

Erkänner ni genom detta barndop som ett bibliskt dop?

- Nej, men vi respekterar den doptraditionen och ser inte den barndöpte som mindre kristen. Enligt vår teologiska syn är inte dopet frälsande, däremot så hör det till det kristna livet och vi poängterar alltid vikten av att döpa sig vid omvändelse.

Det här rör helt enkelt dem som inte omvänder sig utan redan är troende?

-Precis, vi respekterar deras resa och bekräftar deras tro. Och vi kommer att fortsätta att predika och praktisera troendedopet i samma omfattning som tidigare, eller ännu mer. Jag hoppas och tror att resultatet av att vi gjort det här gedigna arbetet blir en ökad säkerhet kring var vi står.

"Fåtal reagerat kraftigt"

Ett fåtal i församlingen har "reagerat kraftigt" berättar Henrik Åström, frågorna och samtalen har fått ta tid. Stadgeförändringen kring medlemskapet har fattats vid två adminstrationsmöten. Det sista beslutet fattades med stor majoritet, enligt Henrik Åström.

Annons
Skogsbränderna
Annons