Inga biskopar i framtidens pingströrelse

Pelle Hörnmark ser inget behov av biskopar i den svenska pingströrelsen.
Han menar att både kyrkor med och utan biskopar kan stå på biblisk grund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Att ha ett biskopsämbete är inget som är främmande för väckelserörelser. Flera pingströrelser över världen har biskopar.

- Det har mer att göra med vilken mylla pingstkyrkan kommer ifrån, vissa länder har starkt inflytande från metodismen som har en episkopal syn. Vi har mer en bakgrund i baptismen, säger Pelle Hörnmark, föreståndare i Pingst - fria församlingar.

Han tycker inte det bör införas biskopar i den svenska pingströrelsen.

- Jag ser inte heller i Bibeln att det bara skulle finnas en modell för kyrkan. Det viktigaste tror jag i stället är hur ledarskapet fungerar, inte exakt hur det är organiserat, säger han.

Ledare utser ledare

- Inom pingst har vi en tradition av att ledare utser ledare. Så vi har lite av den ordningen som Ulf Ekman beskriver. Men församlingarna måste också acceptera ledarna, så det finns en ömsesidighet. Jag tror det är bra.

Enligt teologen Joel Halldorf har föreståndarna i de stora pingstförsamlingarna i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm i praktiken fungerat som en slags biskopar. Pelle Hörnmark håller med om den bilden.

Auktoritet underifrån

- Men det har ändå varit en viss skillnad jämfört med en episkopal kyrka. Det inflytande som de haft har berott på att de fått auktoriteten underifrån, den har getts till dem på grund av de gåvor de haft. Det är en annan väg. Det har funnits en frivillighet i att underordna sig.

Men skulle inte ett tydligt biskopsämbete kunna förhindra den splittring som varit vanlig i väckelserörelser?

- Jag vet inte om en episkopal ämbetssyn hindrar splittring, även kyrkor med biskopar splittras ju. Jag tror inte att en biskop automatiskt hindrar det.

Inte knutet till påven

Pelle Hörnmark tror inte heller att det ledaruppdrag som Jesus gav Petrus, i dag skulle vara knutet till påven som person.

- Påven är ju en tydlig röst som många lyssnar till och på det sättet har han betydelse. Men att han skulle vara en ledare för hela världens kristna, det kan jag själv inte tänka mig, säger Pelle Hörnmark.

Kan det bli spänningar i svensk frikyrklighet nu när Ulf Ekman rör sig mer mot de historiska kyrkorna?

- Jag skulle inte säga att Ulf Ekman är vilse i detta, eftersom detta är en syn som finns i kristenheten. Jag respekterar den synen. Men jag tror det är viktigt att det finns en ömsesidig respekt. Om man väljer en annan syn på ledarskap så måste det också respekteras.

Fotnot: En episkopal kyrka är uppbyggd utifrån principen att biskopen har en ledande roll och funktion.

Annons
Skogsbränderna
Annons