Förlaget Libris konfirmandutgåva av Bibeln kan få Svenska designpriset. Konfirmandbibeln med de gula gummipärmarna är designad av Mattias Käll och Judith Viktorsson och har nominerats i kategorin ”redaktionell print-bok”. Där tävlar den mot bland annat ”Speglingar och avtryck”, en bok om att Svenska kyrkan i Paris fyller 100 år.

Svenska designpriset delas ut den 10 oktober på Moderna museet i Stockholm.