Israel: Provokation mot judar från FN

FN:s kulturorgan Unesco frånkänner i en resolution judar all anknytning till judendomens heligaste platser: Tempelberget och Västra muren. Israel ser beslutet som en provokation – och ilskan enar den annars så splittrade israeliska opinionen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Israel har sedan länge vant sig vid att bli fördömt av FN och dess många fackorgan. Även om den israeliska opinionen är delad vad gäller fredspolitik och ockupation av palestinska områden, vållar FN-uttalanden i dessa ämnen ingen större upphetsning bland israeler – som sedan decennier talar om den ”automatiska” antiisraeliska majoriteten i världsorganisationen.

Men Unescos resolutioner i torsdags var annorlunda. En samlad israelisk opinion från höger till vänster rasar mot kulturorganet som ignorerar judars flertusenåriga koppling till sina heligaste platser i Jerusalem.

– Med det här absurda beslutet har Unesco förlorat den lilla legitimitet det hade kvar. Men jag tror att den historiska sanningen är starkare och att sanningen kommer att vinna, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

– Att säga att Israel inte har någon anknytning till Tempelberget och Västra muren är som att säga att Kina inte har någon anknytning till kinesiska muren och att Egypten inte har någon anknytning till pyramiderna, säger han.

Fördömer resolutionen

Också Israels socialdemokratiske oppositionsledare Yitzhak Herzog fördömer resolutionen i skarpa ordalag, medan den palestinska regeringen välkomnar den. Israel har beslutat att frysa sina kontakter med Unesco tills vidare.

Med 24 röster mot 6 och 26 nedlagda antog Unesco uttalanden som fördömer Israel som ”ockupationsmakt” och israeliska aktioner i östra Jerusalem. I ett avsnitt om Tempelberget står att platsen är helig för muslimer, medan den judiska kopplingen inte nämns. Inte heller kallas platsen vid dess judiska och internationellt vedertagna namn på många språk: Tempelberget. Utan bara med dess muslimska beteckningar Al Aqsa-moskén och Haram al-Sharif.

Palestinierna lade fram resolutionen med stöd av flera arabstater. USA, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Litauen och Estland röstade mot. Flera europeiska länder som Sverige och Frankrike röstade för en liknande resolution i våras, men lade nu ned sina röster efter intensiva diplomatiska påtryckningar från Israels sida.

Samma platser heliga

Också Unescos chef Irina Bokova ger sig in i debatten – och tar avstånd från den egna organisationens uttalande.

– Al Aqsa-moskén eller al-Haram al-Sharif, muslimernas heligaste plats, är också Har Habayit eller Tempelberget, vars Västra mur är judendomens heligaste plats. Olika människor håller samma platser heliga, ibland under olika namn. Att erkänna, använda och respektera dessa namn är av största vikt, säger hon.

Hon betonar att Jerusalem är heligt också för kristna.

Den israeliske Mellanösternexperten professor Menachem Klein sa tidigare till Dagen att de judiska templen nämns flera gånger i de muslimska heliga skrifterna – samt att förnekandet av den judiska kopplingen till Jerusalem började efter sexdagarskriget 1967 och har tilltagit under senare decennier.

– Att muslimer i allmänhet och palestinier i synnerhet förnekar den judiska anknytningen till Jerusalem är en relativt ny företeelse. Den ska ses i ljuset av den politiska striden om överhöghet över staden. Att förneka den andres rättigheter förekommer på båda sidor, sa han.

Fakta:

Tempelberget i Jerusalem är judendomens heligaste plats och den tredje heligaste för muslimer, som kallar området Haram al-Sharif eller al-Aqsa. Där reser sig i dag de muslimska helgedomarna al-Aqsamoskén och Klippdomen på den plats där judarnas bibliska tempel en gång stod.

Sedan Israel erövrade östra Jerusalem i sexdagarskriget 1967 har den muslimska religiösa myndigheten, waqf, fortsatt att styra den heliga platsen, medan Israel har den militära kontrollen.

Det palestinierna uppfattar som ett hot mot al-Aqsa utlöste den senaste våldsvågen, som startade för ett år sedan.

Annons
Annons
Annons
Annons