IVO: Familjehemsplacering i muslimsk familj var inte fel

Stadsdelsnämnden motiverar placeringen med att de inte kände till mammans önskemål om att barnen skulle bo i ett kristet hem. Enligt mamman är det en lögn.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I början av året skrev Dagen om Nenwa och hennes två barn. Efter att under en period ha bott hos Nenwas syster och sedan en vecka hos en svensk familj omplacerades barnen sommaren 2016 ännu en gång – nu till en muslimsk kvinna.

Nenwa, som är kristen, protesterade eftersom hon inte ville att barnen skulle bo i ett muslimskt hem.

Nenwas syster protesterade också mot flytten genom att skicka ett mejl till den ansvariga familjehemssekreteraren i Nenwas hemstad. Familjehemssekreteraren svarade tre dagar senare, den 20 juni 2016: "Jag vet att du önskade att barnen skulle komma till ett kristet hem" och "jag sa redan då att det kan vara svårt att hitta ett familjehem med samma tro som er men att vi självklart tar med oss det när vi söker lämpligt familjehem för barnen".

Anmäldes efter Dagenartikel

Efter artikeln i Dagen anmäldes placeringen av Nenwas barn. Men nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat att avsluta ärendet. Som skäl anger IVO att stadsdelsnämnden i den aktuella staden inte har brustit mot bestämmelserna om familjehemsvård.

Det framgår av IVO:s beslut att stadsdelsnämndens yttrande till inspektionen har spelat en avgörande roll för utgången av ärendet. Bland annat citeras ett stycke från stadsdelsnämnden där det står att Nenwa, i september 2016, meddelade att hon ville att det skulle visas respekt för barnens kristna tro. Nämnden skriver samtidigt att det sedan inte framkom att önskemålet "skulle vara ett problem" i den fortsatte familjehemsutredningen.

"Funnit sig väl tillrätta"

Den 26 oktober 2016 överklagades placeringen av barnen i det muslimska familjehemmet och stadsdelsnämnden skriver att det först var i samband med överklagandet som nämnden fick kännedom om att Nenwa upplevde det som ett problem att barnen bodde i ett muslimskt familjehem.

Nämnden skriver uttryckligen att barnen hade placerats i ett annat familjehem om frågan hade "lyfts i ett inledande skede".

Trots överklagandet bodde barnen kvar i familjehemmet under hösten och vintern vilket stadsdelsnämnden motiverar med att barnen hade "funnit sig väl tillrätta" och att nämnden därför ansåg att det var bäst för barnen att de fick bo kvar.

Vill inte uttala sig 

Att den ansvariga familjehemssekreteraren i Nenwas hemstad skrev ett mejl till Nenwas syster redan den 20 juni 2016 där hon talade om "ett kristet hem" och "samma tro som er" är ett faktum. Trots detta uppger alltså stadsdelsnämnden att det var först i september som nämnden fick kännedom om att Nenwas familj ville att barnen skulle placeras i ett kristet familjehem.

Dagen har frågat socialtjänsten i Nenwas hemstad hur det kommer sig att den ansvariga familjehemssekreteraren kunde prata om familjens religiösa önskemål redan i juni när stadsdelsnämnden samtidigt hävdar att de inte fick kännedom om önskemålet förrän i ett senare skede.

Flyttade hem till pappan

Men enhetschefen har valt att inte svara med hänvisning till att uppgifterna omfattas av sekretess då de rör en enskilds personliga förhållanden.

Enligt Nenwa är det däremot väldigt enkelt – hon säger till Dagen att stadsdelsnämndens yttrande helt enkelt inte stämmer.

I mitten av maj flyttade Nenwas barn hem till sin pappa. Därmed konstaterar IVO att frågan om att placera barnen i en kristen familj inte är aktuell längre.

Läs bakgrunden: Mamma kräver att barn flyttas från muslimskt familjehem

Annons
Annons