Knapp biståndsökning i budgeten

Regeringens mål är att biståndsramen ska motsvara 1 procent av förväntad bruttonationalinkomst (BNI). Den ökar från årets 38,2 miljarder till 38,4 miljarder 2014. Det framgår av höstens budgetproposition som presenterades i dag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Av de totalt 38,4 miljarder kronorna går 4 miljarder, 10,5 procent av det totala biståndet, till omhändertagande av flyktingar den första tiden de befinner sig i Sverige.

Budgetposten biståndsverksamhet utgör 30,7 miljarder kronor (29 miljarder år 2013). Annorlunda uttryckt ökar kärnan i biståndet från 0,76 till 0,8 procent av BNI.

I övrigt presenterade finansminister Anders Borg sin budget för 2014 som en "tung budget för att säkra tillväxten i svensk ekonomi".

Risker i världsekonomin

Visserligen beräknas tillväxten öka, men regeringen tror ändå på en arbetslöshet på 8,1 procent 2014. Först 2017 bedöms den sjunka till 6,4 procent. Borg varnar dock för risker i världsekonomin som kan försämra siffrorna.

– Vi har motvind i omvärlden och arbetslösheten riskerar att bita sig fast i Sverige. Då bör man lägga en budget som stimulerar efterfrågan, säger Borg.

Han hoppas att hushållen ska hålla i gång hjulen i Sverige genom att konsumera. Större delen av budgetsatsningarna handlar om sänkt skatt för arbetande och pensionärer, samt lägre akasseavgifter.

13 000 nya jobb

Det femte jobbskatteavdraget, som ger de flesta löntagare ett par hundra kronor mer i månaden, beräknas "på sikt" skapa 13 000 nya jobb. Alla jobbskatteavdragen tillsammans leder till 119 000 fler sysselsatta, enligt regeringen.

TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons