Konferenskör på Torp återuppstår efter många år

På lördag kommer en av årets nyheter på Torp – konferenskören – att förgylla kvällen.
– Det blir en blandad repertoar­ av gamla favoriter och nya sånger, säger körledaren Joakim Arenius.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Enligt Joakim Arenius, som sedan förra året arbetar som musikmissionär inom Evangeliska frikyrkan med speciellt fokus på Ryssland och Spanien, fanns det en konferenskör på Torp på 1970- och 1980-talen. Men sedan dess har den lyst med sin frånvaro.

Att den nu återkommer beror till stor del på ett seminarium som anordnades på konferensen för två år sedan.

– Det var Mattias Martinson som pratade om lovsång och i samband med seminariet kom det en fråga om hur man kan använda körer i församlingen för detta. Mattias hade inte något direkt svar och efteråt var vi några som pratade om detta. Nu gör vi allvar av det samtalet, säger Joakim Arenius.

Årets konferenskör kommer att ha fokus på gospel. Joakim Arenius förklarar att det blev så eftersom det är den musikgenre som han själv är mest inne på. Med en annan körledare hade det mycket väl kunnat bli en annan musikstil.

Gospelkonsert i Ladan

På lördag medverkar kören i kvällsgudstjänsten och därefter blir den en renodlad gospelkonsert med kören i Ladan.

Tre övningar har redan genomförts – fyra återstår: onsdag, torsdag, fredag och lördag morgon. För att få delta i gudstjänsten och konserten på lördag kväll krävs minst två övningstillfällen. Joakim Arenius berättar att han under planeringsstadiet hoppades på minst 20 deltagare och han säger att han nu vet att målet redan är uppfyllt.

Ett annat mål är att inte ha fokus på underhållning utan i stället satsa på församling, deltagande och gemenskap.

– Här i Sverige är vi ofta vana vid väldigt bra sångare och musiker. Baksidan av myntet är att många har dåligt självförtroende eftersom de jämför sig med andra. Förhoppningsvis kan vi komma bort från det.

Som sig bör kommer Torpkonferensens gospelkör även att förstärkas av en gästartist. Joakim Arenius berättar att Chris Mazen från Louisiana kommer att finnas på plats under veckan och att konferensbesökarna kan förvänta sig fler spännande gäster under konserten.

Annons
Annons
Annons
Annons