Kristen M-politiker: Arbetslöshet över fem procent fram till valet

Elisabeth Svantesson, ordförande för Riksdagens kristna grupp, har fått en ny tung post. I sommar blir hon ordförande för arbetsmarknadsutskottet i riksdagen. Hon tror inte att det går att få ner arbetslösheten till under fem procent de närmaste åren.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Internt i moderaterna jobbar hon med ekonomi- och arbetsfrågor tillsammans med finansminister Anders Borg. I sommar kommer Elisabeth Svantesson ta över ordförandeklubban i arbetsutskottet i riksdagen, och som moderat politiker kommer hon självklart att stå upp för arbetslinjen.

Sedan början av 1990-talet har Sverige haft en arbetslöshet på över fem procent. När hamnar vi under den nivån igen?

– Problemet just nu är att vi har en enorm finanskris i Europa. Tidigare har det sagts att vi inom några år kommer att landa på en arbetslöshet omkring fem procent, men jag tror att det kommer att ta ytterligare några år.

Så innan valet kommer arbetslösheten inte vara under fem procent?

– Nej, det finns inga bedömare som tror det.

Elisabeth Svantesson säger att någon nollvision mot arbetslöshet inte finns i dagens politik, varken moderater eller socialdemokrater tror på det.

– En viss arbetslöshet måste man ha. Noll procents arbetslöshet är inget att eftersträva eftersom det då inte skulle finnas några jobb att söka. En viss rörlighet måste finnas på arbetsmarknaden. Men självklart vill vi ha en så låg arbetslöshet som möjligt.

Vilket konkret mål som Sverige borde ha när det gäller arbetslöshet vill hon inte sätta upp. Men när det gäller frågor om arbete så betonar hon att Sverige inte är en isolerad ö, och till viss del hänger arbetslösheten ihop med vad som händer i omvärlden. I dagsläget är det främst eurokrisen Sverige speglar sig i, och i jämförelse med situationen i övriga Europa så klarar sig Sverige bra, menar Elisabeth Svantesson.

Hon säger att den stora utmaningen för henne som ordförande i arbetsmarknadsutskottet kommer att vara den höga arbetslösheten bland utrikes födda och bland ungdomar.

– Där finns det trösklar in på arbetsmarknaden, och det gäller att hitta verktyg för att sänka trösklarna.

Du är också ordförande för Riksdagens kristna grupp. Arbete, är det något bibliskt?

– Ja, det är det. Liksom att den som inte förmår att arbeta ska få stöd. 

Annons
Annons