Kristen utbildning i USA förklarar varför de antog muslim som elev

Trots strikta krav på kristen bekännelse och aktivitet har ett baptistseminarium i Fort West, Texas, antagit en muslim som elev. Nu förklarar skolan varför.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Southwestern Baptist Theological Seminary är USA:s tredje största evangelikala utbildningsanstalt. Skolan, som drivs av de erkänt konservativa sydstatsbaptisterna, kräver att de som vill studera på skolan ska kunna uppvisa "en mogen kristen karaktär", "en längtan efter att tjäna i ett kristet arbete" och "ett aktivt gudstjänstliv". Men nu har skolan gjort ett undantag. Skolans ledare Paige Patterson förklarar i tidningen Christianity Today varför skolan gjort ett undantag för en student.

Bakgrunden stavas Tel Gezer, ett arkeologiskt arbete som skolan bedriver i Israel och där israeler och muslimer från både sekulära och religiösa skolor också deltar i arbetet.

-En av dessa unga män från muslimsk bakgrund älskade vårt folk och ville studera med oss. Han accepterade nödvändigheten att rätta sig efter vår moralkod hur man beter sig. Han är en fridens man och vi gick med på att tillåta honom att studera på vårt arkeologiska program, förklarar Patterson.

Beslutet har kritiserats av bland andra Oklahomapastorn Wade Burleson som ifrågasätter att Southwestern Baptist Theological Seminary sätter etiskt uppförande framför grundläggande kristna sanningar.

Frågan om muslimers deltagande i högre kristna utbildningar har uppe till debatt flera gånger i USA de senaste åren. En granskning som Christianity Today gjorde 2012 visade att muslimer lockas av de traditionella värden som kristna skolor står för. (Samma erfarenhet har för övrigt flera kristna friskolor i Sverige haft.) 2009 hade till exempel baptisternas universitet i Houston med än 60 muslimska studenter, vilket innebär drygt tre procent av elevantalet.

Annons
Annons