Kristna biståndsorganisationer kritiserar bistånd till minister

Under fyra år fick den tidigare biståndsministern Gunilla Carlsson och hennes statssekreterare lön ur biståndsbudgeten – på över 20 miljoner kronor.– Att använda biståndet för annat än vad det är tänkt för är ett okynne, säger Magnus Walan på biståndsorganisationen Diakonia.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I somras riktade företrädare för tre kristna biståndsorganisationer skarp kritik mot regeringen på DN Debatt eftersom deras beräkningar visade att var sjunde biståndskrona stannar i Sverige – och inte når fattiga människor utomlands.

Men gårdagens avslöjande om att även förra biståndsministern Gunilla Carlssons lön betalats med medel som ska gå till utlandsbistånd förvånar ändå Niclas Lindgren, direktor på Pingstmissionens utvecklingsarbete (PMU).

– För oss som organisationer är det tydligt att vi ska kunna visa på vad som är verksamhetskostnader och vad som är administrativa kostnader. Men det gäller tydligen inte för ministrarna och det är förvånande, säger han.

Enligt Ekot – som avslöjat rutinerna – behövde UD hitta nya pengar till den egna verksamheten eftersom anslagen till förvaltningen skurits ner. Utrikesminister Carl Bildt försvarade under gårdagen vad som har skett.

– Det är fullt normalt och har skett under alla år. Det sker även i andra länder fast på lite olika sätt.

Märkligt förfarande

Att biståndspengarna används för att fylla hål på hemmaplan upprör dock Magnus Walan, biståndsexpert på Diakonia.

– Det märkliga här att just biståndsministerns lön betalas från biståndsanslaget. Så fungerar det inte för andra ministrar. Om man vill ha mätbara resultat av biståndet står detta i konflikt med regeringens egna målsättningar.

Men är det inte i grund och botten samma pengar?

– Jo, allt är skattepengar i grunden, och det är legitimt att använda visst bistånd till administration. Men felet uppstår när man inte utgår från de fattiga människornas behov, säger han.

Hans organisation har tidigare kritiserat det faktum att biståndspengar använts för att finansiera flyktingkostnader i Sverige och att en stor del av pengarna har gått till Migrationsverket. Att de även går till skuldavskrivningar och ambassadkostnader i rika länder tycker Walan är problematiskt.

– Det verkar vara en växande trend att biståndet används för att täcka andra utgiftsposter, säger han.

Kritiken kvarstår

Övriga allianskollegers biståndspolitiska talespersoner ska inte ha känt till lönerutinerna, och sedan i januari betalas inte längre biståndsministerns lön – som uppgår till 120  000 kronor i månaden – med biståndspengar.

Men kritiken från de kristna biståndsorganisationerna kvarstår.

– Målet för biståndet är att minska fattigdomen i världen. Det är utgångspunken och här finns ett behov av att lyfta frågan till politisk diskussion igen. Det här är inte okej, säger Anders Malmstigen på Svenska missionsrådet.

Han får medhåll av Magnus Walan på Diakonia:

– I samband med valet 2006 kritiserade vi den socialdemokratiska regeringen för att använda biståndet för att täcka upp andra svenska utgiftsposter. Men man kan konstatera att även den nuvarande regeringen använder pengarna väldigt kreativt, säger han.

Funderar på en KU-anmälan

Under gårdagen uppgav även konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP) att Miljöpartiet överväger en anmälan, men att man vill fundera på det ytterligare någon dag.

– Det är inte meningen att regeringen ska ha fria händer att flytta över regeringskansliets personal till biståndsbudgeten, för att i praktiken minska den, säger Eriksson till TT.

 

Fakta:

  • Fakta: Svenskt bistånd
  • Den totala biståndsbudgeten uppgick 2012 till drygt 35 miljarder kronor. Mest biståndspengar delas ut till projekt i:
  • Tanzania: 682 miljoner kronor.
  • Afghanistan: 642 miljoner kronor.
  • Mocambique: 608 miljoner kronor.
  • DR Kongo: 479 miljoner kronor.
  • Sudan: 419 miljoner kronor.
  • Västbanken/Gaza: 395 miljoner kronor.
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons