Farligt jaga autenticitet

Att inte äta gris var tillräckligt­ för att misstänkas för villolära.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Identitetspolitiska anspråk representativitet utsätts för kritik från olika håll. Vanligast är kanske kritiken som pekar på det orimliga i att någon skulle kunna representera en hel grupp som har hudfärg, sexuell läggning eller religion gemensamt. Inget säger nämligen att människor med likartade biologiska egenskaper, sexuella preferenser eller religiösa föreställningar också skulle ha samma åsikt när det kommer till försvarspolitik eller fotboll.

Anspråket på representativitet följs dock ofta av krav på autenticitet. Endast någon autentisk i sin identitet anses också kunna representera den. Vad som är autentisk identitet är däremot lika oklart som det är klart att jakten på autenticitet lätt leder till rasism.

Den kristna inkvisitionens syfte var att ta fram en autentisk och gemensam kristendom. Uttryck för kristendom som inte kunde anses vara till tillräckligt rena från kätterskt inflytande skulle förgöras. Att inte äta gris och klä sig i rena kläder på fredagskvällen var tillräckligt för att misstänkas för villolära och ledas till förhör i någon av inkvisitionens fantasifyllda tortyrkammare.

Vad sökandet efter den vita rasens autenticitet lett till vet alla. Muslimska brödraskapets viktigaste ideolog Sayyid Qutb (1906–1966) producerade den ena texten efter den andra om ett autentiskt islam som kunde tillfredsställa samhällets alla behov. I sin bok Al-Adalah al-Ijtima´iya fi l-islam (Social rättvisa i Islam) som publicerades 1949 beskriver Qutb hur autentisk islam ska utövas och förstås. Införlivandet av autentisk islam i arabvärlden skulle återge muslimer sin förlorade värdighet när de befriade sig från västvärldens främmande ok.

Enligt Qutb ska de som inte följer den rätta läran bekämpas med våld tills de anpassar sig eller avrättas. Kvinnor ska på grund av sin känslighet hålla sig hemma och överlåta viktiga beslut åt män som snare tänker rationellt. Dessutom ansåg Qutb att judar hade monopol på medicin vilket orsakade sjuka människors död.

Som Qutb letade efter islamisk autenticitet letade Malcom X efter afroamerikansk autenticitet. Som Qutb pekade Malcom X ut judisk girighet som en av orsakerna bakom förtrycket. Svarta skulle enlig Malcom X finna sin autenticitet genom att bejaka sitt afrikanska ursprung.

Hos Qutb skulle autentisk islam leda till stolthet och insikt om att västvärlden var moraliskt korrupt. I Malcom X fall dessutom till insikten om att vita var en underlägsen ras.

Det stämmer att både Qutbs och Malcom X idéer växte fram ur motstånd mot förtryck och orättvisor. Icke desto mindre är det sökandet efter autenticitet som ledde till att var och en på sitt håll utvecklade sina egen rasism. Ty den som söker autenticitet i sin identitet förutsätter att något orent befläckat det äkta ursprunget.

Annons
Annons