Kinesiskt mirakel

Martyrernas blod producerar nu en aldrig tidigare s­kådad skörd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Häromveckan firade jag gudstjänst i Hongkong tillsammans med hundratals troende i Wing Kwong-kyrkan, en pentakostal församling som har vuxit från 28 medlemmar 1978 till mer än 13 000 i dag. Denna moderna megakyrka ger tusentals dollar varje år till internationell mission. Under ledning av pastor Nonavan Ng har man skickat ett missionärspar till Kenya för att nå ut till kineser som emigrerat dit.

– Gud har gett den kinesiska kyrkan ett särskilt uppdrag på 2000-talet, förklarade James Hudson Taylor IV, en överraskningsgäst i Wing Kwong-kyrkan denna kväll. Taylor är sonsonsonson till den brittiske missionären Hudson Taylor som gav sig av till Kina 1854. Då fanns inga kristna i landet, men China Inland Mission som Taylor startade vann 18 000 konvertiter under hans livstid.

Många amerikaner blir nedstämda över sekulariseringen i västvärlden. Vår pessimism får inte göra oss blinda för vad som händer i Fjärran östern.

Kina kommer sannolikt att vara den största kristna nationen i världen år 2030. Sociologiprofessorn Fenggang Yang beräknar att den kristna befolkningen då kommer att uppgå till minst 247 miljoner människor, vilket placerar Kina före såväl Mexiko, Brasilien som USA.

Redan i dag går fler kineser än européer i kyrkan på söndagarna. Vissa tillhör kyrkor som har statlig sanktion, andra möts i underjordiska huskyrkor som regeringen inte har makt över.

Den andliga hungern exploderar i Kina även om landet officiellt är ateistiskt. En färsk studie visar att många fler söker på nätet efter ”kristen församling” och ”Jesus” än efter ”kommunistpartiet”. Forskare beräknar att mellan 10 000 och 25 000 människor blir kristna varje dag i Kina.

Kristna förföljs fortfarande i Kina men det dämpar inte tillväxten. Kommunistpartiets ledning är oroad över den kristna trons popularitet och har gjort nedslag i kyrkor och arresterat pastorer som leder huskyrkor. Vissa kyrkor har försatts i konkurs för att deras verksamhet ska stoppas.

Det finns en koppling till Kinas ekonomiska tillväxt. I fjol gick Kina om USA som världens största ekonomi. Landet svarar nu för 16.5 procent av världsekonomin. Forskare pekar på att den ekonomiska tillväxten är stabil i områden där den kristna tron är på frammarsch. Kan det vara så att Gud tänker använda Kinas enorma finansiella resurser för att bekosta nästa stora våg av evangelisation innan Jesus kommer tillbaka?

Kinas kyrkor är ett mirakel. Det frö som planterades av missionärer som Hudson Taylor på 1800-talet dog i jorden under kulturrevolutionen på 1960- och 1970-talen. Mao försökte utplåna religion och utländskt inflytande och tvingade 10 000 missionärer att lämna landet. Han sände också tusentals kristna i döden. Men dessa martyrers blod producerar nu en aldrig tidigare skådad skörd. Ingen kommer att kunna ignorera det kinesiska undrets betydelse.

Annons
Skogsbränderna
Annons