Linda Alexandersson: Vad är genuin tro i Sverige?

Frågan är om man vill förstå, eller­ om man hellre vill utvisa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Utifrån landanalyser bedömer Migrationsverket hur farlig är det för en asylsökande att återvända till sin hemregion. För konvertiter analyseras även hur farligt det är att återvända som konvertit.

I landanalysen slås det visserligen fast att det är mycket farligt att leva som konvertit, men också att det finns en stor förståelse bland afghaner för att man är beredd att göra vad som helst för att få stanna i väst, även konvertera. Är man villig att göra avbön från sin kristna tro accepteras man tillbaka in i samhället, heter det enligt analysen.

Misslyckas man med att övertyga Migrationsverket om att man har en genuin tro anser verket därför att det går an att skicka hem den asylsökande, eftersom denne kan återgå till islam. Det svårsmälta för oss som lever nära konvertiter är att så många av de vi upplever genuina ändå misstros av Migrationsverket. En anledning till att det blir så är att Migrationsverket skulle behöva komplettera sin bedömning med en landanalys av det land där personen konverterat, i de flesta fall Sverige. Hur ser genuin kristen tro ut i Sverige?

I en sådan analys skulle det till exempel kunna framgå att genuin kristen tro i Sverige kan vara alltifrån­ bokstavstroende till liberal. Att bibelkunskapen och frekvensen av gudstjänstbesök varierar bland genuint kristna. I stort sätt alla protestantiska kyrkor accepterar kvinnliga ledare och i princip ingen kräver att kvinnor ska täcka håret under gudstjänst.

Genuint kristna i Sverige är sällan förföljda men ofta ifrågasatta, förlöjligade och utsatta för fördomar. Från samhällets sida får de ofta höra att tron bör vara en privatsak, och inte följa med till det offentliga rummet. Genuint kristna i Sverige har olika sätt att förhålla sig till detta. En del vill framhäva att de inte alls är annorlunda, medan andra vill hävda sin särart. Få kristna i Sverige evangeliserar på offentliga platser. Kristna högtider utöver jul och påsk firas inte i någon större utsträckning än att man går på gudstjänst.

Med hjälp av en sådan analys skulle man inse det orimliga i att misstro någons genuina tro för att denne inte firat pingst. Man skulle tvingas utesluta frågor om vad kristen tro säger om äktenskap, skilsmässa, samboskap, homosexualitet eller vilka regler kristna ska följa.

Svensk kristenhet har inget enat svar att ge i dessa frågor.

Man skulle förstå att kvinnor som konverterar kan ta av sig slöjan och uppleva större frihet, utan att behöva motivera hur de förhåller sig till enstaka Paulusord.

Så som samhällsklimatet ser ut i dag i Sverige är det orimligt att önska att genuint kristna svenskar ska vara lagom religiösa och hålla sin tro privat och samtidigt tro att den enda genuina tron hos en konvertit är den bibelsprängda, evangeliserande och bokstavstroende.

Frågan är om man vill förstå, eller om man hellre vill utvisa.

Läs mer av Linda Alexandersson: Hej talibaner i Afghanistan!

Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons