Rättfärdiga inför­ Gud i alla våra dagar

Frälsningen kommer från Gud, från början till slut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Sakarias lovsång har betts och sjungits i kloster och kyrkor under Tidegärdens morgonbön genom stora delar av kyrkans historia. Detta är i sanning en verklig lovsång som till sitt innehåll förmedlar evangeliets goda nyheter om Guds trofasthet och barmhärtighet. Den binder ihop hela frälsningshistorien om Guds löften till fäderna och hans förbund med Abraham. Och om Guds förestående ingripande, att han skall komma ner till oss från höjden. Den tjänar som ett gott mönster för hur vi bör be och prisa Gud. Den tar ansats i Guds godhet och storhet. Med orden “Välsignad är Herren”tar vi utgångspunkt i Gud och lyfter vår blick till honom.

När det gäller oss själva så tecknas en tydlig bild av vår situation. Vi är behovets barn. Vi lider under fiendens hand och hat. Medvetna om att vi är syndare i behov av förbarmande och förlåtelse, fruktar vi Gud. Fångna och inte fria, famlar vi i mörkret och fruktar döden. I oss själva kan vi inget göra, utan är helt beroende av Guds nåd och ingripande.

Men då påminner vi oss om Guds löften och att han är god, barmhärtig och trofast. Gud har lovat att komma till vår räddning. Frälsningen kommer från Gud, från början till slut. Det är han som besöker sitt folk och ger det frihet. Lagen kräver men löftet skänker, fritt och för intet. Han reser för oss frälsningens horn. Han visar barmhärtighet och står fast vid sitt förbund, trots att vi inte fullgjort vår del. Han är den som rycker oss ur vår fiendes hand.

Genom Kristi tillkommelse, korsfästelse och uppståndelse, som Johannes Döparen ska bereda väg för, kan vi nu stå rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar och tjäna honom utan fruktan.

Detta är verkligen goda nyheter för oss. Vi har både bra och dåliga dagar. Vissa dagar känner vi oss helt ovärdiga att komma inför Gud och än mindre att tjäna honom. Hjärtat påminner oss om våra tillkortakommanden och syndens verklighet. Men då måste vi inse att inte ens våra bästa och mest fromma dagar gör oss kvalificerade och rättfärdiga inför Gud.

För varje ny dag som går blir vi mer medvetna om syndens dagliga plåga och ser nya dimensioner av vår egen otro.

Dagligen avslöjas vårt rastlösa hjärta som tyr sig till värdelösa avgudar. Därför inser vi varje dag vårt stora behov av Jesus och att Guds nåd är större än vi någonsin kan förstå. På grund av Guds barmhärtighet mot oss och genom Jesu fullbordade verk på korset för oss, kan vi nu stå rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar, dåliga som goda.

Läs fler Inför helgen-krönikor

Alla tidigare artiklar
Val 2018
Skogsbränderna
Annons
Annons