Smala stigar och vida portar

Utan stadig grund avslöjas fuskbygget under stormens prövande vindar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Det avslutande stycket i Jesu bergspredikan handlar om urskiljning. Att kunna se skillnad på det av verkligt värde och det som vid en första anblick verkar vara störst, bäst och vackrast. Det handlar om att kunna skilja mellan falska och sanna profeter, dåliga och goda träd, och om grunden är lagd på sand eller på klippan.

I dagens text talas det specifikt om skillnaden på den vida porten som leder till den breda vägen och den trånga porten som leder in på den smala stigen.

Det krävs både insikt och erfarenhet för att kunna avslöja förfalskningarna och urskilja det som är sant och av äkta vara. De falska profeterna är klädda i fårakläder medan de under kostymen är rovlystna vargar. Men de avslöjas på frukten.

Man kan bygga vackra och stora hus snabbt och enkelt om man inte bryr sig om grunden. Men utan stadig grund och stabil förankring avslöjas fuskbygget under stormens prövande vindar. Tyvärr väljer ändå människan oftast den kortsiktiga utdelningen framför den långsiktiga behållningen.

Redan i berättelsen om syndafallet kan vi se hur fienden spelar på människans fixering vid utseende och resultat. Vi kan läsa om hur Eva blev förförd av trädets skönhet och lockad av resultaten som ormen lovade att trädets frukt skulle skänka. Även i vår tid betonas yta och effektivitet.

Man talar varmt om vikten av det första intrycket och att attrahera genom det som naturligt tilltalar människan. Detta tankesätt har även vunnit terräng i kyrkans värld. Med en attraktiv förpackning och löften om stora och snabba resultat ska åhörarna lockas och budskapet säljas.

När Jesus talar om portar och vägar i dagens text är det tidens längd som prövar och skiljer det falska från det sanna. Kortsiktigt låter det mycket bättre med en stor och vid port som leder till den breda vägen. Varför skulle man välja den trånga porten och den smala vägen? Det är när vi vågar ställa oss de rannsakande frågorna om vart den breda vägen till sist leder.

När vi drar ut de långa linjerna avslöjas det om vi är stadda på en olycksväg. Att följa minsta motståndets lag vittnar inte om någon andlig klarsyn eller urskiljningsförmåga, utan snarare om att fienden återigen har kopplat grepp om vår fixering vid snabba resultat.

Men sanningen urskiljs av frukten, i stormen och över tid. Inte bara om det ger mycket frukt utan om den är god och bestående. Håller det under prövningens stormar? Och framförallt – leder det långsiktigt till livet eller till fördärvet?

Magnus Persson, pastor och grundare av United, Malmö

Annons
Skogsbränderna
Annons