USA behöver karaktär

Bibeln ger anvisning om de bästa kvaliteterna hos en ledare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

2016 års kamp om presidentposten har förvandlats till en tv-såpa utan slut, en blandning av drama och komedi med överraskande vändningar och en färgstark uppsättning roller.

Men i november är det slut på teaterföreställningen. Förhoppningsvis kommer vi att välja en ledare som har de kvaliteter som krävs för att styra USA de närmaste fyra åren.

Vilka kvaliteter handlar det om? Jag har aldrig tyckt att USA:s president ska vara landets pastor. Men jag anser att en ledare ska stå på stadig moralisk grund. Kalla mig gammeldags men min uppfattning är att Bibeln ger anvisningar om de bästa kvaliteterna hos en ledare.

Paulus är tydlig när han räknar upp de kvalifikationer en biskop bör ha. Listan i 1 Tim 3:1-6 kan hjälpa oss att avgöra vem som bör få flytta in i Vita huset.

Höjd över allt klander. Goda ledare kännetecknas av en livsstil utan skelett i garderoben. De talar sanning, erkänner sina misstag, tar inte mutor, betalar sina räkningar och lyder lagen.

Ansvarstagande. Paulus skriver att en man som inte klarar att styra sitt hus inte kan ta hand om Guds församling. Samma sak borde gälla en president. Hans eller hennes familjesituation är inte utan betydelse. Hollywoodstjärnor kan byta partner som skjortor men det gäller inte en politisk ledare.

Nykter. Det handlar inte bara om alkohol utan om förmågan att kontrollera sitt temperament och att visa återhållsamhet, värdighet och takt i relationen till andra världsledare.

Behärskad. Också detta handlar om att lägga band på sina begär och impulser. En ledare som inte kan kontrollera sitt privatliv kommer att ställa till det också i det offentliga.

Anständig. Det grekiska ordet står för ”med gott uppförande”. Presidenten bör vara en gentleman eller en lady. Goda ledare förstår att de har anförtrotts ett ansvar. De blir respekterade när de gör det som är rätt.

Försynt. Vi vill ha en tuff, beslutsam ledare som kan fatta svåra beslut. Men de bästa ledarna vet att tämja sin styrka. De gör sig inte märkvärdiga, trycker inte ner andra och använder inte ett språk som retar upp omgivningen.

Gästfri. Det grekiska ordet betyder ”att älska främlingar”. En president som ska representera ett samhälle med så stor mångfald som USA kan inte vara rasist eller fördomsfull. Han eller hon måste söka harmoni, inte splittring.

Fri från penningbegär. Alla kandidater i årets presidentval är förmögna. Kan de känna empati med helt vanliga amerikaner? 45 miljoner lever under fattigdomsgränsen. Vi behöver en president som kan hjälpa de fattiga till ett bättre liv.

Varje väljare måste göra sin egen utvärdering. För en kristen måste karaktären vara avgörande – inte vare sig hur kandidaterna argumenterar, deras aggressiva annonser eller deras överdrivna vallöften.

Rösta på karaktär. Det är vad USA behöver.

Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons