Vad betyder det att Jesus förhärligas?

Jesus använder ett ord som överraskar mycket.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Den här texten för oss in i ett dramatiskt skede som äger rum under de sista timmarna före Jesu korsfästelse.

Judas, en av lärjungarna, lämnar gruppen. Han stänger dörren bakom sig och går, förmodligen till dem som nu ska fånga in Jesus och utlämna honom till att dömas.

När detta har hänt tar samtalet i den lilla lärjungagruppen en vändning som är minst sagt förvånande. Jesus använder ett ord som överraskar mycket. Ett ord vi sällan använder, men som han, i den här korta texten använder fem gånger.

Ordet är ”förhärligad”. Även om vi sällan använder ordet är innehållet inte främmande för oss. Ordet betyder ”ärad”, ”upphöjd”. Och visst är det så att vi på de mest skilda områden ”ärar” och ”upphöjer” människor. Inom musiken, inom idrotten, inom litteraturen och vi delar ut stora priser just för att ”ära” och ”upphöja” det människor presterar.

Motsatsen till ”förhärliga” är ”förnedra,” ”förödmjuka”. Borde inte Jesus­ ha sagt i stället att nu har stunden kommit då han ska ”förnedras” och ”förödmjukas”? Korsdöden ansågs ju vara en förnedringens symbol framför alla andra.

Men det är inte detta han säger utan han använder ordet ”förhärliga”. Och vi som sitter med facit kan konstatera att detta är just vad som hände. Ingen har väl någonsin blivit så upphöjd och ärad för något som Jesus blivit för just detta.

Han har blivit ärad för sin vishet, sin äkthet, sin omsorg om de svaga, sin utmaning mot religiositet som stelnat. Men det finns inget han blivit så ärad för som sin död på korset.

Gud har blivit ärad för storheten och makten i skapelsen, men det finns inget som varit föremål för en sådan lovsång till Guds ära som den vishet, den kärlek och den helighet som demonstreras i Jesu död på korset.

Vad handlar det om?

Några rader i Svenska Dagbladet av kulturskribenten John Sjögren är värda att uppmärksamma.

”I hjärtat av kristendomen finns nämligen ett genialt förvandlingsnummer där begreppen makt och våld omförhandlas och vänds upp och ner…”

”Jesus tillintetgör inte ondskan på dess egna falska premisser, han besegrar inte ondskan med våld, utan går in i dess smärtsamma epicentrum för att där förinta den på det enda möjliga sättet - genom att låta den uppslukas av den gudomliga kärleken.”

Våldet kan inte skapa en förvandlad värld. Något radikalt annorlunda vill till. En helt ny världsordning.

Det är den Jesus representerar. I hans död på korset har den sin upprinnelse.

Läs fler Inför helgen-krönikor

Alla tidigare artiklar
Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons