Coachning - den nya religionen

Lev din dröm, frigör din inre potential, bli ditt rätta jag.
Vem vill inte utvecklas som människa? Coachernas lockrop inkasserar inte bara rejäla summor. De har också ersatt religionen och blivit vår tids nya väckelserörelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Coachning - den nya religionen

Religionshistorikern Anne-Christine Hornborg gör i sin bok upp med lekmannaterapeuter

Lev din dröm, frigör din inre potential, bli ditt rätta jag. Vem vill inte utvecklas som människa? Coachernas lockrop inkasserar inte bara rejäla summor. De har också ersatt religionen och blivit vår tids nya väckelserörelse.

- Andlighet görs till ett varumärke som kan säljas och inkassera pengar, säger Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria i Lund, som har skrivit boken "Coaching och lekmannaterapi - en modern väckelserörelse" (Dialogos förlag).

I dag är det svårt att öppna en veckotidning utan att mötas av en coach, en yogalärare eller en terapeut som vill ge tio råd om hur vi ska uppnå harmoni, lycka och välbefinnande.

Till åttio procent är det ett budskap som anammas av kvinnor. Det är kvinnor som är coacher och lekmannaterapeuter och det är kvinnor som behöver coachas och få terapi. Att kvinnor också är överrepresenterade i de åtstramade och stressiga vård- och omsorgsyrkena nämns sällan. I den nya väckelsen existerar inte ord som strukturer eller generella orsakssamband, allt handlar om individens egen förmåga att komma i kontakt med sin inre gudomlighet.

Anne-Christine Hornborg ser en stor utmaning för de etablerade kristna kyrkorna. Det är inte lätt att få gehör för kollektiva, traditionella riter och kristen själavård i ett samhälle som är så individcentrerat att arbetslöshet inte längre definieras som ett samhälleligt och strukturellt problem, utan som ett individuellt problem som kan försvinna med rätt tänkesätt och med rätt stöd från rätt coach.

- En allsmäktig transcendent Gud har ersatts av att det inre jaget sakraliseras, en inneboende individuell gud som vi själva måste söka och upptäcka. De traditionella riterna ersätts av personliga sessioner, där individens egen upplevelse är den enda bekräftelsen på att riten har lyckats.

De kristna sakramenten bygger på Bibeln och traditionen. Ett dop, en vigsel, en nattvard kan genomföras oberoende vad en människa upplever. Riternas legitimitet sanktioneras från en högre makt - i vigselns fall även av staten - och är oberoende av människors känslor.

Men inom coachning och lekmannaterapin bygger allting på människans egen upplevelse av förändring. Det är hennes ansvar att finna sin inre potential - sin gud - och nå "frälsningen". Det vill säga en upplevelse av att bli befriad från sina rädslor och svagheter och kunna framstå som en ny lyckad människa, som kan förverkliga sina drömmar och leva i lycka och harmoni. Allt som behövs för att nå frälsningen är en vägledande coach och lite pengar på banken.

Företagens hemsidor kryddas med vittnesbörd, där människor berättar hur deras liv förvandlats till det bättre sedan de genomgick terapin eller coachsessionerna.

- Det kan låta oerhört demokratiskt att alla har en gudomlighet inom sig. Men affärsidén går ut på att människor inte själva kan hitta sin egen potential utan det görs tillsammans med terapeuten eller coachen. I coachens instruktioner står klart och tydligt att denna bara är en samtalspartner, som ska ställa de rätta frågorna. Ansvarig för att hitta sin potential är endast klienten själv. Därför är det inte lika lätt att som när det gäller andra varor att ringa Konsumentverket och klaga på att coachen inte fick fram den inre potentialen. Lyckas det inte beror det på individens egen oförmåga.

Anne-Christine Hornborg har i sin nya bok gjort en grundlig och systematisk genomgång av de nya självcertifierade "terapierna", som hon kallar lekmannaterapier. Hon finner en hel del gemensamma drag med new age men också paralleller till framgångsteologin. Allt är människans eget ansvar, fokus ligger på positivt tänkande. För att nå det som individen önskar sig och drömmer om - den fullkomliga tillvaron - måste hon framställa sig på ett visst sätt. För att lyckas krävs kurser där individen "designar" sig själv, omprogrammering och självdisciplin. I exempelvis Resan-terapin presenteras enkla förklaringsmodeller till alltifrån svåra fysiska sjukdomar till misslyckanden och motgångar i privatlivet. Orsaken sägs sitta i cellerna. Dessa destruktiva cellminnen måste omprogrammeras under en särskild ledd terapeutisk session.

Anne-Christine Hornborg har också granskat Svenska institutet för sorgebearbetning, som erbjuder en veckoslutskurs för 5000 kronor för personer som drabbats av sorg.

När hon föreläste om sin forskning på en stiftsdag i Sverige för anställda inom Svenska kyrkan föll en av diakonerna i gråt. Hon, som under många år, jobbat med själavårdsarbete på kristen grund visste hur mycket resurser och hur lång tid ett sorgearbete tar. Att erbjuda en snabbkurs och dessutom ta betalt för det var så cyniskt och kränkande att hon inte kunde hejda tårarna.

Anne-Christine Hornborgs bok kom ut i mars i år. Flera av de granskade företagen har försökt punktera hennes forskning på sina hemsidor, ibland med personliga förklaringar.

Hon ger inga kommentarer till kritiken utan säger att forskning ska mötas med vetenskapliga argument inte med personangrepp.

När hon skrev boken hade hon hoppats och trott att den skulle debatterats flitigare i media. Ämnet är högaktuellt inte minst med tanke på de tre miljarder som beviljats till jobbcoacher på arbetsförmedlingen i Sverige.

- Debatten har varit livligast bland legitimerade psykologer. De ser förstås en fara i att deras arbetsuppgifter utförs av lekmän. Ibland blir jag nästan konspiratoriskt lagd och undrar vem det är som tjänar på att vi exempelvis har lyckliga arbetslösa i det här landet. Varför villl ingen på allvar vill diskutera jobbcoachernas arbetsmetoder. Undersökningar visar att coachernas arbete inte har lett till lägre arbetslöshet, däremot säger många arbetslösa att de mår bättre efter coachningen. Att bli sedd och lyssnad till är grundläggande behov hos människor.

Men hur kommer det sig att lekmannaterapeuter och coachar som gått några veckors utbildning subventioneras med skattemedel?

- En präst kan inte erbjuda förbön för arbetslösa. Det skulle anses som overksamt och ovetenskapligt. Däremot kan en coach erbjuda mindfullness eller yoga till företag och statliga institutioner. Ordet religion är utbytt mot det mera allmängiltiga andlighet eller det mer vetenskapliga ordet inre potential. Riter är utbytt mot ordet tekniker - således kan yoga, mindfullness, qigong och andra asiatiska religiösa riter rensas från all etik och religion och presenteras som stressreducerande tekniker.

I dag övergår alltfler också till att använda vetenskapslikande termer, eftersom vetenskapen till stor del ersatt religionen som legitimitetsbärare.

Om framgångsteologerna ryckte bibelord ur sitt sammanhang, gör coacherna och lekmannaterapeuterna på samma sätt med vetenskapen.

- Jag har sett i min forskning att vetenskapliga rön används som legitimering för kvaliteten på de nya entreprenörernas kurser, men de är helt tagna ur sitt sammanhang och är skruvade för att passa den egna verksamheten.

Människan har alltid haft behov av att få frågan varför besvarad. "Varför drabbades jag"." Varför hände detta mig?" Vetenskapen kan förklara orsakssamband men inte ge svar på existentiella frågor. Där finns ett vakuum. Frågan är vad kyrkan har för motkraft mot den nya kommersiella väckelserörelsen.

Majken Öst-Söderlundredaktionen@dagen.se08-619 24 00

Annons
Annons