Georg Henrik von Wright – mer aktuell än någonsin

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Svante Nordin

”Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell”

(Appell förlag)

Georg Henrik von Wright är Finlands mest betydande vetenskapsman någonsin. När han talade på ABF i Stockholm rymde inte stora salen de 2000, som kommit. År 2016 var det 100 år sedan hans födelse. Därför ger nu Appell förlag ut boken ”Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell”. Bland medarbetarna finns bland annat Svante Nordin.

Georg Henrik von Wright har två sidor. Som akademisk filosof företräder han den analytiska linjen. Dess syfte är att nå fram till ett motsägelsefritt, logiskt språk, som kan ge de andra vetenskaperna redskap för ett ständigt framsteg. Det gav Václav Havel idén till dramat om det motsägelsefria språket (tysk. övers. Die Benachrichtigung).

Den andra sidan av von Wright är hans samtidskritik och samhällsengagemang. Han utvecklade dem i sina essayer, som samlades i böcker med titlar som ”Myten om framsteget”, ”Att förstå sin samtid”, ”Vetenskapen och förnuftet”. Här ställer han de verkligt djupa frågorna, om rationalitet och vishet. Det är denna sida av honom som den nya boken har som fokus.

Svante Nordin visar att spänningen mellan rationalisten och humanisten von Wright gör hans tänkande intressant. von Wright kan t.ex. påpeka att föreställningen om framsteget är bara trovärdigt, om vi har vet ett mål. Om vi inte ser något mål kan vi inte bedöma i vilken riktning förändringarna rör sig.

Detta är logik, men det är också samtidskritik. En utveckling utan mål kan lika väl vara ett förfall eller en vilsegång, för att tala med Harry Martinson. I dag, när rovdriften av jorden hotar allt liv, är von Wright mer aktuell än han någonsin var under sitt liv.

Foto: Omslag
Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons