Stimulerande och fantasieggande

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Katarina Gospic & Viggo Cavling

I huvudet på en banbrytare”

(Brombergs)

Boosta din hjärna. Fem steg till framgång står det på framsidan av Gospics och Cavlings bok. Boosta, ett nytt ord som ungefär betyder att ge hjärnan hjälpmedel för att den skall nå en högre nivå. Det vill säga göra min idé till något banbrytande. För att nå målet måste jag använda vissa beteenden. Det underlättar åtminstone möjligheterna att lyckas.

Författarna startade en podcast för något mer än ett år sedan. Med bakgrunder som i Gospics fall läkare och hjärn­- forskare, och i Cavlings som tech-entreprenör och författare, vill de med sin verksamhet få flera att tro på möjligheten att bli banbrytare oavsett var de vill bryta väg någonstans eller med vad.

Det är en lärorik läsning. Just detta att du kanske blir banbrytare och ändå inte blir den som får skörda vinsterna av den ekonomiskt kan bli en intressant lärdom. Men mänskligt sett var det ju ändå du som satte stenen i rullning.

Själva arbetet med det jag kommit på, menar författarna, blir inte till utan vissa förutsättningar. Fem steg för en banbrytande insats är miljö, idé, repetition, tajming och mod.

Idéer får vi ofta, men för att det skall fungera måste idén vara hållbar och också vara rätt i tiden det vill säga tajmingen måste vara den rätta, liksom platsen där det banbrytande skall äga rum. Många idéer blir förverkligade långt senare, än när de kommer till världen.

Men utan repetitionen och sist men inte minst utan mod blir ingenting möjligt.

Något i den här boken talar till mig därför att de exempel författarna ger är stimulerande och fantasieggande. Banbrytares livsöden presenteras. Insatser som jag inte riktigt tänkt mig som ens banbrytande. Undrar emellertid i mitt stilla sinne ändå om inte författarna missat ordet lust bland förutsättningarna för att bli en banbrytare.

Annons
Annons