Teologisk djupdykning i bibelns brev

Carl-Magnus Carlstein
”Dårskap och vänskap. Galaterbrevet och Filipperbrevet”
(Libris)

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Carl-Magnus Carlstein, bibellärare och doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet, har skrivit en kommentar till Galaterbrevet och Filipperbrevet. Boken ingår i förlaget Libris serie Nya testamentets budskap. Ett par av bokseriens syften är att förklara bibeltexternas bakgrund och budskap i deras eget sammanhang och öppna dörrar och fönster mot vår egen tid. Detta har Carlstein lyckats bra med. Framställningens tydliga struktur underlättar för läsaren att följa med i teologiska djupdykningar som författaren ofta bjuder in till.

Varje avsnitt innehåller den brevtext som ska kommenteras, en utläggning av vad texten säger, en kort sammanfattning av budskapet och författarens reflektioner och påståenden. Boken är lättläst, men inte snabbläst eller lättsmält. Avsnittens avslutande reflektioner väcker en del frågor som många bibelläsare kanske aldrig har ställt sig. Frågor som engagerar och utmanar och som är svåra att smita förbi. I avsnittet Gal 3:15-29 diskuterar Carlstein rättfärdiggörelsen och hävdar i ett omfattande resonemang att uttrycket tron på Jesus Kristus i v 22, liksom i Gal 2:16 snarare borde översättas med Jesu Kristi trofasthet. En sådan tolkning av rättfärdiggörelsens grund skulle kunna skapa en rikare förståelse av människans respons på evangeliets förkunnelse, menar författaren.

Det är en skärpt teolog man möter i boken ”Dårskap och vänskap”. Författaren kunde kanske ha ansträngt sig litet mer för att göra framställningen mer lättillgänglig för alla bibelintresserade läsare, oavsett bakgrund. Men det är värt mödan att jobba sig igenom Carlsteins texter!

Stig Öberg

Annons
Annons
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons