Kyrkan i Nacka samlar in till moskébygge i Fisksätra

Svenska kyrkan i Nacka har beslutat att samla in pengar för att finansiera färdigställandet av Guds hus i Fisksätra.
– Enligt kyrkoordningen kan församlingen inte göra så här, säger kyrkofullmäktigeledamoten Anders Lundberg (FK), som nu har anmält beslutet till domkapitlet i Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera: Den här artikeln publicerades 15 april 2014. På grund av spridning i sociala medier dyker den ibland upp i mest lästa-listan på Dagen.se

Med röstsiffrorna 20–8 antog kyrkofullmäktige den 19 februari ett förslag om att bilda en insamlingsstiftelse för att färdigställa Guds hus i Fisksätra. Det som återstår innan projektet, som Dagen har skrivit om fler gånger tidigare, är klart är en moské samt en byggnad som sammanbinder moskén med det befintliga församlingshuset.

– Jag vill betona att jag inte är emot moskéer i sig, muslimer ska ha rätt till egna religiösa lokaler. Men jag anser samtidigt inte att Svenska kyrkan ska samla in pengar till det. Det här handlar om mer än bara ett hus, säger Anders Lundberg till Dagen.

Röstade nej

Han röstade nej till förslaget och skrev i ett särskilt yttrande att kyrkans praktik och teologi inte kan särskiljas. ”Att i praktiken bygga ett hus där församlingen i sin gudstjänst- och missionspraktik medvetet tonar ned Jesu unika ställning som sann Gud och sann människa, påverkar förhållningssättet till Kyrkans bekännelse.”

I kyrkoordningen, som styr Svenska kyrkans verksamhet, står det att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

– Församlingen kan inte göra något utöver detta, säger Anders Lundberg.

Diskuterades kyrkoordningen på kyrkofullmäktigemötet?

– Ja, jag lyfte upp frågan. Men jag fick inte något klart svar. Det var det som gjorde mig övertygad om att gå vidare med ärendet. Jag fick också höra att vi inte skulle oroa oss eftersom stiftet redan hade sagt att det skulle gå bra.

Har sålt mark till moskébygget

Utöver Nacka församling och Muslimernas förening i Nacka ingår även St Konrads katolska församling i Guds hus-projektet. Stefan Herczfeld, katolsk representant i Guds hus vänförening, säger i en kommentar till Dagen att de inte har några synpunkter på kyrkofullmäktiges beslut att bilda insamlingsstiftelsen. Där­emot konstaterar han att det räcker med ett symboliskt bidrag på några tusenlappar till stiftelsen från katolskt håll.

I december 2012 beslutade kyrkofullmäktige i Nacka att sälja cirka 370 kvadratmeter mark, för 300 000 kronor, till Stiftelsen Fisksätramoskén för uppförande av en moské. I beslutet står det också avtalet upphör om betalningen inte har skett senast den 12 december 2014. Vid samma datum ska även köparen ha ingått bindande avtal med entreprenör om uppförande av moskébyggnad.

Kunde inte få fram pengarna

De kristdemokratiska ledamöterna reserverade sig dock mot beslutet med hänvisning till att kristendom och islam är två olika religioner som inte går att förena. Dessutom framhöll de att den muslimska föreningen dittills hade haft svårt att ordna fram de nödvändiga pengarna för att bekosta köpet.

KD:s ledamöter röstade nej

När frågan om insamlingsstiftelsen kom upp den 19 februari röstade de kristdemokratiska ledamöter åter igen nej. I ett särskilt yttrande skriver de att det inte kan vara förenligt med kristendomen att bekosta en annan trosuppfattnings lokaler. Dessutom påtalar de att diskussionerna inför beslutet att sälja mark till Stiftelsen Fisksätramoskén ”med emfas” framhöll att Nacka församling inte skulle bidra ekonomiskt till byggandet av moskén.

Domkapitlets nästa sammanträde blir den 23 april. Då ska också Anders Lundbergs anmälan behandlas. Själv menar han att domkapitlet egentligen bara kan komma fram till en sak.

– Att kyrkofullmäktiges beslut är utom kyrkoordningen.

 

Fakta:

  • Hösten 2008 startades Källan – Fisksätra råd- och stödcenter av Nacka församling, St Konrads katolska församling och Muslimernas förening i Nacka tillsammans med Stockholms stadsmission.
  • Ur det samarbetet växte så småningom en idé fram om att lösa samfundens lokalbehov gemensamt. Projektet, som kallas Guds hus, består av en kyrkolokal som delas av katoliker och protestanter och en moské som Muslimernas förening i Nacka planerar att bygga bredvid kyrkan.
  • I februari 2012 invigdes det nya kyrkorummet.
  • I december 2012 sålde Nacka församling mark i anslutning till kyrkan till Muslimernas förening. Där ska Fisksätra moské byggas och de två byggnaderna sammanfogas av ett glasparti. Just nu pågår ett arbete för att finansiera byggets kostnader.
  • Sommaren 2013 beslutade kyrkofullmäktige i Nacka att bevilja ett tilläggsanslag på 250 000 kronor för upprättande av en kommunikations- och insamlingsplattform avseende Guds hus.
Annons
Annons
Annons
Annons