Kyrkans ringning mot nazister anmäls

Klockringningen i Jönköpings kyrkor på första maj i syfte att varna för fara när Svenskarnas parti demonstrerade har anmälts till domkapitlet i Växjö stift.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ringningen var ett brott mot kyrkostadgan, anser anmälaren Lars-Erik Bergqvist, som är aktiv inom Svenska kyrkan i Södertälje.

– Kyrkklockorna är till för att sammankalla till gudstjänst, och avsteg från det kan ske vid direkta krigshot mot landet, inte i preventivt syfte, säger han till SVT:s Smålandsnytt.

Annons
Skogsbränderna
Annons