Kyrkomötet avfärdar förslag om KUB-samtal

Det kom in en motion till Kyrkomötet: om att initiera samtal i församlingarna om följderna av KUB-testet.Men kyrkomötet avslog motionen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkans Kyrkomöte har avslagit motionen från två POSK-ledamöter om att kyrkan centralt skulle ge församlingarna i uppdrag att samtala om vad kristen människosyn innebär i förhållande till en rad svåra etiska frågor. Motionärerna pekade bland annat på behovet av samtal kring fosterdiagnostik och det KUB-test som enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen leder till att allt fler foster med kromosomavvikelse aborteras bort.

Motivering till avslaget

I motiveringen till avslaget skriver Gudstjänstutskottet att det redan förs samtal kring människovärdet inom kyrkan och att det även finns ett brett utbud av projekt, satsningar och dokument på temat. ”Att ge ytterligare uppdrag som ytterst handlar om verksamhet som ska komma till stånd i församlingarna riskerar att endast upplevas som en pålaga”, står det i förslaget till kyrkomötesbeslut.

Men Erik Sjöstrand, som tillsammans med partikamraten Nils Gårder hoppats på att motionen skulle få genomslag, menar att det hittills inte förts så mycket samtal inom kyrkan kring KUB-tester och deras konsekvenser. Vare sig för människovärdet eller för föräldrar som ställs inför ett svårt beslut.

– Jag tror att vi har missat att finnas med i det samtalet och jag tror att man kan göra mer från kyrkans sida för att lyfta de här frågorna, säger han till Dagen.

”Har inte bearbetat frågan”

Han menar också att kyrkan centralt inte bearbetat frågan tillräckligt djupt – vilket hade kunnat hjälpa den personal i kyrkan som ska vara stöd till dem som söker kyrkans hjälp inför svåra frågor i livet.

Finns inte mycket material

– Det finns ett gammalt material som relaterar till en utredning om fosterdiagnostik från 1980-talet. I övrigt har jag inte hittat något. Det är viktigt att vi som kyrka står upp för människovärdet och är med i samtalet om hur människovärdet hotas.

Hur tycker du att kyrkan har hanterat utmaningen hittills?

– Jag tycker att det är lite tyst om den här frågan, därför att den är känslig. Samtidigt är utvecklingen i Sverige att annorlunda är skrämmande. Bara att det finns ett erbjudande om ett KUB-test signalerar att det är fel att ha Downs syndrom. Förväntas jag göra abort? Vad innebär det för mig som förälder att få ett barn med Downs syndrom? Okunskapen och rädslan är stor. Jag menar inte att vi ska ge färdiga svar, men som kyrka har vi en funktion att fylla där.

alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons