Kyrkopolitiker: Bordsbön skulle behöva strykas

Socialdemokraterna vill ha bort religionen i skolan. Något som skulle drabba Svenska kyrkans förskolor. "Svenska kyrkan bör fortsätta driva förskolor", säger Lars G Linder (S), kyrkopolitisk ombudsman till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I hur pass stor utsträckning måste socialdemokratiska kyrkopolitiker rätta sig efter beslut som tas på partiets kongress?

Frågan ställs på sin spets, då kongressen nyligen beslutade att ingen religiös påverkan får ske i skolor och på förskolor.

Undantaget är elevernas egen rätt till religionsutövning.

Omkring 100 förskolor

Svenska kyrkan driver omkring hundra förskolor på kristen grund, där bordbön och andakt är en naturlig del av verksamheten.

– Vi ska naturligtvis följa de lagar riksdagen stiftar. Det är ännu för tidigt att kunna bedöma hur en framtida regelförändring kommer att se ut. Svenska kyrkan är en viktig aktör på den här arenan och jag tror att vi kommer fortsätta vara det, säger Lars G Linder (S), kyrkopolitisk ombudsman.

Han tycker samtidigt att partikongressens beslut om att jobba för ett förbud mot konfessionella inslag i skolor och förskolor är bra.

– Skattepengar ska inte gå till finansiering av konfessionella inslag i svenska skolor, säger han.

Hur ser du på att Svenska kyrkans förskolor till exempel har bordsbön med barnen?

– För egen del tycker jag inte att det är ett problem. Jag tycker inte att det beslut som fattats på S-kongressen betyder att vi principiellt ska ändra oss i hur vi bedriver skolverksamhet.

Men bordsbön som initieras av förskollärarna får väl inte fortsätta om de konfessionella inslagen ska bort?

– Nej, de skulle man behöva stryka. Men jag tror ändå att Svenska kyrkan kommer kunna bevara sin särart. Men låt oss i lugn och ro se vad lagstiftningen kommer att bli, och med utgångspunkt från det organisera verksamheten på bästa sätt.

Lars G Linder – som även är skolpolitiker i Eskilstuna – påpekar också att det är upp till varje församling att avgöra om man vill driva förskola eller inte.

Ingen fråga i kyrkovalet

Frågan kommer därför inte kommer att tas upp på central nivå i kyrkomötet. Han meddelar även att Socialdemokraterna inte kommer att driva denna fråga i kyrkovalet i september.

– Från kyrkomötet avstår vi från rekommendationer hur enskilda församlingar bör agera. Men jag tycker att Svenska kyrkan bör fortsätta bedriva skolverksamhet. Vi bidrar till att skapa en bredd i samhället och jag tycker att vi gör det bra.

"Oklar status"

Jonas Magnusson från Socialdemokrater för tro och solidaritet menar dock att statusen kring de konfessionella förskolorna inte är ordentligt utredd av Socialdemokraterna ännu.

– Det gäller att klara ut sakfrågan. Skulle det vara så att kongressens beslut även gäller förskolor är det bekymmersamt. Många av dessa skolor har en mycket god kvalitet och kyrkor är ofta bra huvudmän för förskolor, säger han till Dagen.

Han har nu bett Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet, att ge sin syn på frågan om de konfessionella förskolorna, som bland andra drivs av Svenska kyrkan.
I övrigt är han nöjd med det beslut som fattats av kongressen, där Socialdemokraterna vill förbjuda att huvudmän som driver konfessionella friskolor ska få ha konfessionella inslag i utbildningen.

– Min bild av beslutet som togs på kongressen är att man bevarar barns rätt till religionsfrihet, samtidigt som ingen ska prackas på en religiös tro av sin skolägare. Skolan är en form av myndighetsutövning. 

– Men att man sjunger "Vi sätter oss i ringen" i stället för "Imse vimse spindel" på Svenska kyrkans förskolor kan jag inte se som religiös indoktrinering, säger Jonas Magnusson.

Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons