Kyrkopolitisk debut för Stefan Löfven

I helgen talade Stefan Löfven inför socialdemokratiska kyrkopolitiker från hela landet som samlats i Stockholm. Bland annat berörde han sin egen tro och relation till Svenska kyrkan. Det Socialdemokratiska arbetarpartiet har "absolut inte" spelat ut sin roll i kyrkopolitiken, säger Löfven till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

250 kyrkopolitiskt intresserade från hela landet samlades i helgen i ett "Kyrkopolitiskt forum" för att ta fram ett utkast till ett valmanifest. Om drygt ett år är det kyrkoval och Stefan Löfven gjorde med sin närvaro debut i sammanhanget. Efter hållet tal konstaterade han till Dagen att det kändes "mycket bra" att nu synas också i kyrkopolitiken.

Stefan Löfven är som partiordförande ytterst ansvarig för Socialdemokraternas kyrkopolitik. Engagemanget finns på nära håll - i juni blev hans fru Ulla Löfven kyrkopolitisk ombudsman för Socialdemokraterna i Stockholm.

Inte aktivt troende själv

Han inledde sitt tal med att tala om sitt förhållande till Svenska kyrkan. Han säger sig själv inte vara aktivt troende, men menar att det många gånger i hans liv uppstått situationer då han reflekterat över existentiella frågor.

- Jag har stor respekt och förståelse för de människor som verkar genom sin gudstro. Vi kan göra mycket tillsammans, troende och icke-troende, sa Stefan Löfven i sitt tal.

Han berättade att han inte blev döpt som barn, utan valde att döpas i samband med konfirmationen, vilket han säger "inte var en vuxen mans övervägande", men ett beslut han stått fast vid, och som känts väldigt rätt även senare i livet.

Stefan Löfven är sedan dess medlem i Svenska kyrkan och han beskrev hur han ser på kyrkan som en bärare av tröst och hopp.

- Hoppet är ett tema i hela Svenska kyrkans verklighet. Hoppet om ett liv efter detta, hoppet om ett rättvisare liv här och nu, och ett hopp i tider av kris och sorg, sa Löfven, och gav exempel på vilken betydelse Oslo domkyrka haft för alla sörjande efter attackerna i Oslo och på Utöya.

Han målade upp hur Svenska kyrkans verksamhet ofta når utanför kyrkans väggar in i fängelser och sjukhus, och passade på att kritisera den sittande regeringen som han menar backar i sitt ansvar för behövande.

- I dag ökar klyftorna, och det är inte hållbart. När samhället tar ett steg tillbaks måste kyrkan ta ett steg framåt. Det är fantastiskt att man gör det, men det är inte en roll kyrkan ska bära ensam, och inte enbörda man bett om. Kyrkan ska vara ett hopp, men inte det enda hoppet, sa Löfven.

Kyrkan viktig för S

Han talade om hur Socialdemokraterna har en viktig roll som värderingsbärare, bland annat för att motverka främlingsfientlighet, och talade om socialdemokratins roll som progressiv kraft till kyrkopolitiska sammanhang. Svenska kyrkan spelar en viktig roll för Socialdemokratin, genom sin närhet till människan, menade Löfven.

Socialdemokraterna har i dag en stark röst inom kyrkopolitiken, med 71 mandat av 251 i kyrkomötet.

Efter talet fick Dagen några ord med partiordföranden som själv var mycket nöjd över att vara på plats. Han menade att det inte är aktuellt för Socialdemokraterna att göra som flera andra partier, och kapa banden till kyrkopolitiken.

- Absolut inte. Socialdemokratin har en viktig roll att spela inom kyrkopolitiken, och vi vill påverka också med våra värderingar, utan att för den skull påverka det kristna budskapet. Det gäller framför allt socialdemokratins budskap om allas lika värde, sa Stefan Löfven.

Annons
Annons
Annons
Annons