Kyrkor pressar på för lag om konfliktmineraler

Diakonia var på plats vid den första öppna hearingen i EU-parlamentet, där motsättningarna mellan kyrkor och företag blev tydlig.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nu i veckan hölls för första gången en öppen hearing i EU-parlamentet om att reglera import av konfliktmineraler, det vill säga mineraler som utvinns från konfliktområden, ofta under förfärliga former. Flera av mineralerna som utvinns i konfliktzoner utgör viktiga komponenter i modern elektronik.
- EU kommissionen lade i våras ett förslag för att reglera importen av konfliktmineraler. Tyvärr har förslaget många brister men skall nu diskuteras inom EU innan det kommer ett beslut under 2015, säger Joakim Wohlfeil från Diakonia, som var på plats då frågan diskuterades i EU-parlamentet.

Han berättar:  

- På ena sidan har vi företrädare MR-organisationer, utvecklingsorganisationer, kyrkor och civilsamhället i länder som exempelvis Kongo-Kinshasa som vill ha ett obligatoriskt regelverk. På andra sidan har vi företrädare för exempelvis vissa grupper av företag som vill ha frivilliga regler, eller inga regler alls.

Joakim Wohlfeil menar att frågan på många sätt går att jämföra med de regler som tagits fram mot så kallade blodsdiamanter, alltså diamanthandel som sker i skuggan av konflikter, oftast i Afrika.

 Varför försöker kyrkor påverka lagstiftningen kring konfliktmineraler?
- Ett av de länder som tydligast drabbats av krig och konflikt på grund av plundringen av naturresurser är Kongo-Kinshasa, och inom de svenska frikyrkorna finns ett enormt engagemang för Kongo och vi får massor av förfrågningar från både enskilda men också församlingar som vill veta mer om frågan.

- Efter att den kända läkaren Denis Mukwege var med i Skavlan och berättade om situationen och konfliktmineralerna i Kongo har intresset ökat ännu mer och därför har Diakonia, KvinnaTillKvinna och PMU inlett ett gemensamt arbete för att Sverige skall agera för att EU antar en meningsfull lagstiftning. Vi har också tagit fram ett upprop som församlingar eller enskilda som vill göra något kan ladda med från organisationernas hemsidor och skicka till Svenska UD och till EU-kommissionen.

Varför var du på plats vid hearingen i EU-parlamentet?
- Diakonia arbetar sedan flera år med frågorna om konflikter och naturresurser, och vi har också varit på plats i en del av de riktigt utsatta områdena där man bryter dessa mineraler. Här i Europa sitter vi bland annat med i en arbetsgrupp i Bryssel som arbetar med frågan om Konfliktmineraler i Centralafrika. Genom detta arbete fick vi möjlighet att både vara med på hearingen.  
- Diakonia fungerar också som svensk samordnare för en internationell kampanj för reglering av handel med konfliktmineraler.

Annons
Annons
Annons
Annons