Laestadiansk flicka tillåts avstå från dans

Kammarrätten har beslutat att en laestadiansk flicka i Pajala i enlighet med familjens övertygelse slipper delta i skolans dansundervisning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I kursen idrott och hälsa ingår undervisning i dans. Men flickans laestadianska föräldrar begärde att deras dotter skulle befrias från detta, rapporterar Kyrkans tidning. Skolan och förvaltningsrätten sa nej - flickan måste dansa. Men i nästa instans, kammarrätten fick föräldrarna rätt. I sitt beslut säger kammarrätten att det måste göras en avvägning mellan familjens religiösa övertygelse och hur centralt ett moment i undervisningen är för resten av kursen. Dansen är bara en liten del av idrottsundervisningen och kammarrätten menar att skolan borde försöka hitta andra sätt för flickan att redovisa sina kunskaper än att tvingas dansa.

Beslutet vann laga kraft i fredags.

Annons
Annons