Läs mer om Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) i kyrkovalet

Kristdemokraterna slutade ställa upp i kyrkoval 2004, och utifrån det tidiga engagemanget bildades den här nomineringsgruppen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det råder dock en namnförvirring, för själva vill de kalla sig En levande kyrka, och på så sätt visa att de distanserat sig från KD. Men på valsedeln kommer det att stå Kristdemokrater i Svenska kyrkan, eftersom En levande kyrka inte fått godkänt som namn.

De har cirka 5 procents stöd, och är en av många små nomineringsgrupper i kyrkomötet. Inför valet har de bland annat profilerat sig för att göra kyrkan tillgänglig för hela familjen.

 

Så kommer det att gå för En levande kyrka i kyrkovalet

För en nomineringsgrupp som bildats av kristdemokrater borde kyrkovalet vara en enkel match, kan man tycka. Men att många kristdemokrater är kyrkovana är En levande kyrkas akilleshäl. För de konkurrerar på många sätt med de grupper som inte har någon som helst koppling till ett politiskt parti, främst Frimodig kyrka och POSK, och många undrar nog hur pass täta banden är med Kristdemokraterna.

Dessutom är det något förvirrande med namnkonflikten, en otydlighet som knappast kan locka många väljare. 

En levande kyrka har halverat antal röster i kyrkovalen sedan 2001. Vill de växa kan de inte nöja sig med att bara nå ut till kristdemokrater. Men vilka andra skulle lockas att rösta på dem?
Det som behövs är en fråga där de sticker ut. Hur många anser att familjens roll i kyrkan är avgörande då de lägger sin röst i kyrkovalet? Troligtvis kommer de fortsättningsvis vara en av de mindre krafterna i kyrkopolitiken.

 

Vill du läsa mer?

Kristdemokrater för En levande kyrkas debattartikel i Dagen

Kristdemokrater för En levande kyrkas hemsida

Dagens stora kyrkovalssajt

Vad ska jag rösta på i kyrkovalet? Gör Dagens test!

Foto: Logga
Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons